Филтрирай по:

Тип на поръчката:Електронни обществени поръчки след 15.06.2020г

За архив процедури преди 01.10.2014

Информация по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

АОП номер:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Периодична доставка на строителни материали, електро-материали и сходни изделия за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора

Тип поръчка: ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ

Дата: 2018-04-30 14:56:23
№ 20180423eDVL1662674

Описание:Документи
04042018301504_Reshenie.pdf
04112018301504_Pokana.pdf
04172018301504_Obrazci.docx
43282018301504_espd-request.pdf
43382018301504_espd-request.xml

ПубликацияДата
Протокол 2018-05-18 15:00:00
Доклад 2018-05-18 15:10:00
Решение за избор на изпълнител 2018-05-18 15:15:00
Обявление за възложена поръчка 2018-08-02 16:05:00
Договор № 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-06-20 09:00:00
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-08-02 11:30:27
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-08-02 11:31:42
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-08-15 15:42:18
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-08-16 10:25:49
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-09-04 13:38:45
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-09-14 14:45:54
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-09-19 11:32:11
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-09-20 11:51:47
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-10-08 13:25:42
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-10-08 13:26:02
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-10-08 13:26:35
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-10-08 13:26:59
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-10-08 13:27:26
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-10-01 00:00:00
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-07-26 00:00:00
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-10-15 11:46:10
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-10-26 11:07:09
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-11-07 11:16:13
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-11-07 11:16:53
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-11-07 11:17:31
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-11-07 11:19:00
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-11-07 11:19:40
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-11-07 11:20:37
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-11-07 11:21:10
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-11-07 11:21:52
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-11-08 11:34:47
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-11-08 11:36:43
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-11-08 15:47:16
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-11-08 15:48:17
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-11-08 15:49:14
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-11-08 15:50:17
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-11-12 14:15:52
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-11-12 14:19:46
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-11-12 14:21:03
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-11-12 14:22:31
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-11-12 14:23:23
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-11-12 14:24:23
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-11-19 14:24:52
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-11-28 11:34:21
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-11-28 11:34:49
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-11-28 14:17:13
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-12-07 15:47:13
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-12-07 15:47:59
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-12-07 15:48:37
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-01-03 15:42:03
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-01-03 15:42:25
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-01-09 10:56:38
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-01-09 10:57:23
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-01-09 10:58:03
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-01-09 10:58:39
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-01-09 10:59:37
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-01-09 11:00:12
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-01-09 11:00:51
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-01-22 12:51:44
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-01-22 12:52:47
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-01-22 12:53:57
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-01-22 12:55:12
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-01-25 09:21:17
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-01-25 09:28:04
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-01-25 09:29:14
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-02-04 15:02:45
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-02-25 14:38:46
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-02-27 15:26:52
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-02-27 15:27:13
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-02-27 15:27:43
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-02-27 15:28:09
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-02-27 15:28:39
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-04-09 10:21:24
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-04-11 11:28:35
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-04-11 11:29:29
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-04-11 11:41:19
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-04-11 11:45:47
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-04-11 15:18:16
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-05-14 13:44:08
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-05-16 15:08:06
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-05-16 15:08:28
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-05-16 15:09:00
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-05-16 15:09:58
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-07-16 15:20:00
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-07-16 15:21:51
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-07-16 15:22:48
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-07-16 16:09:36
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-07-16 16:10:34
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-08-19 16:31:38
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-08-19 16:32:49
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-11-18 15:13:23
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2020-04-21 13:32:43
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2020-04-21 13:34:40
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2020-04-21 13:36:30
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2020-04-21 13:55:50
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2020-04-21 13:58:07
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2020-04-21 14:00:11
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2020-04-21 14:01:54
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2020-04-21 14:03:53
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2020-04-21 14:04:51
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2020-04-21 14:07:35
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2020-07-20 09:35:30
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2020-07-20 09:45:52
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2020-07-20 09:52:41
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2020-07-20 09:55:04
Плащане по договор №: 280Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2020-07-20 09:57:56
Договор № 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-06-20 09:05:00
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-07-11 14:48:15
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-08-02 11:33:29
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-08-02 11:34:34
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-08-02 11:36:03
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-08-02 11:36:08
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-08-02 11:37:19
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-08-02 11:38:08
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-08-02 11:38:54
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-08-15 15:43:38
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-08-16 10:28:54
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-08-16 10:29:35
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-08-22 15:28:18
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-08-22 15:30:56
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-08-22 15:32:15
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-08-22 15:33:15
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-08-22 15:34:24
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-08-22 15:35:13
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-08-22 15:36:08
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-09-14 14:48:24
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-09-14 14:48:49
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-09-14 14:49:21
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-09-19 11:28:01
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-09-19 11:28:23
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-09-19 11:29:05
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-09-19 11:29:57
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-09-19 11:30:29
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-09-19 11:31:01
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-09-19 11:31:30
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-09-20 11:52:33
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-09-20 11:52:56
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-09-20 11:56:01
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-09-28 14:06:51
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-09-28 14:08:56
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-09-28 14:09:48
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-10-08 13:21:32
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-10-08 13:21:57
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-10-08 13:23:09
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-10-08 13:23:39
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-10-08 13:24:42
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-07-26 00:00:00
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-07-26 00:00:00
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-10-01 00:00:00
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-10-01 00:00:00
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-10-12 14:03:03
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-10-15 11:54:18
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-10-26 11:08:45
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-11-07 11:23:24
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-11-07 11:25:26
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-11-07 11:27:39
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-11-07 11:28:07
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-11-07 11:28:38
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-11-07 11:29:08
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-11-08 11:06:35
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-11-08 11:07:58
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-11-08 11:10:23
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-11-08 11:12:06
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-11-08 11:13:34
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-11-08 11:17:31
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-11-08 11:21:52
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-11-08 11:23:03
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-11-08 11:29:12
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-11-08 11:31:21
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-11-08 15:53:20
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-11-08 16:02:18
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-11-08 16:03:32
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-11-08 16:04:25
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-11-08 16:05:14
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-11-08 16:07:08
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-11-08 16:07:56
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-11-08 16:08:44
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-11-12 14:27:39
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-11-12 14:31:03
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-11-12 14:32:27
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-11-12 14:34:31
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-11-12 14:36:16
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-11-12 14:37:00
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-11-28 11:32:23
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-11-28 11:32:49
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-11-28 11:33:22
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-11-28 14:15:06
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-11-28 14:15:29
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-11-28 14:15:54
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-11-28 14:16:35
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-12-07 15:49:27
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-12-07 15:51:06
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-12-07 15:51:52
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-12-07 15:52:34
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-12-07 15:53:25
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-12-18 10:42:48
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-12-18 10:43:54
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2018-12-21 10:36:44
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-01-03 15:43:12
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-01-03 15:43:34
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-01-03 15:43:58
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-01-08 12:48:36
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-01-09 11:01:59
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-01-09 11:05:44
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-01-09 11:06:35
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-01-09 11:07:09
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-01-09 11:07:48
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-01-09 11:08:22
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-01-09 11:09:18
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-01-09 11:09:52
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-01-09 11:10:29
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-01-22 12:56:51
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-01-22 12:57:44
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-01-22 12:58:47
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-01-25 09:30:32
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-01-25 10:03:30
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-01-25 10:08:49
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-01-25 10:09:52
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-02-04 15:04:11
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-02-11 16:40:45
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-02-25 13:24:28
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-02-25 13:25:04
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-02-25 13:25:32
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-02-25 13:26:29
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-02-25 14:36:41
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-02-25 14:37:08
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-02-25 14:37:55
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-02-27 15:29:40
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-02-27 15:30:05
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-02-27 15:30:29
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-02-27 15:31:01
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-02-27 15:31:31
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-02-27 15:31:57
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-04-09 10:22:06
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-04-11 11:31:49
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-04-11 11:32:42
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-04-11 11:35:06
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-04-11 11:36:05
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-04-11 11:37:57
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-05-14 13:30:04
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-05-14 13:32:10
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-05-14 13:33:37
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-05-14 13:36:02
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-05-16 15:10:44
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-05-16 15:11:06
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-05-16 15:11:34
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-05-16 15:12:00
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-05-16 15:12:35
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-06-26 13:08:00
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-07-16 15:14:15
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-07-16 15:16:22
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-07-16 15:17:06
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-07-16 15:17:46
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-07-16 16:19:18
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-07-16 16:20:20
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-07-16 16:21:03
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-08-19 16:24:29
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-08-19 16:26:14
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-08-19 16:27:16
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-11-18 15:02:26
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-11-18 15:03:46
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-11-18 15:04:32
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-11-18 15:08:32
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-11-18 15:09:33
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2019-11-18 15:11:09
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2020-02-26 15:00:24
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2020-02-26 15:01:17
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2020-04-21 15:32:00
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2020-04-21 15:33:41
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2020-04-21 15:34:48
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2020-04-21 15:37:36
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2020-04-21 15:39:00
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2020-07-20 10:44:23
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2020-07-20 10:47:10
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2020-07-20 10:48:49
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2020-07-20 10:53:03
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2020-07-20 11:01:19
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2020-07-20 11:03:34
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2020-07-20 11:05:09
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2020-07-20 11:07:35
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2020-07-20 11:09:22
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2020-07-20 11:11:16
Плащане по договор №: 281Р/18.06.2018 г. От дата: 2018-06-18 2020-07-20 11:13:04

<-- Обратно към поръчки