Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

АОП номер:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на горива за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора по структурни звена“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2016-07-29 11:23:02
№ 20160726OCip706801

Описание:

Доставка на горива за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора по структурни звена“


Документи
25372016291107_Reshenie.pdf
25442016291107_Obyavlenie.pdf
25562016291107_Ukazaniya.pdf
27432016291107_Obrazci.doc

ПубликацияДата
Протокол № 1 2016-09-27 16:30:00
Уведомление за отваряне на цени 2016-10-13 13:15:00
Протокол № 2 2016-10-27 15:50:00
Протокол № 3 2016-10-27 15:50:00
Доклад комисия 2016-10-27 15:50:00
Решение избор изпълнител 2016-10-27 15:50:00
Списък обекти към Договор № 375Р от 06.12.2016г. 2016-12-06 14:30:00
Договор № 375Р от 06.12.2016г. 2016-12-06 14:30:00
Договор № 383УОС от 07.12.2016г. 2016-12-12 14:35:00
Обявление за възложена поръчка 2016-12-22 09:45:00
Договор № 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2016-12-06 15:15:00
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-01-19 11:48:03
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-01-25 12:12:50
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-02-03 14:12:30
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-02-21 10:07:07
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-02-21 16:09:25
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-02-24 11:26:49
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-03-09 13:35:47
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-03-13 10:13:19
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-04-05 16:31:31
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-04-05 16:33:11
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-04-05 16:35:54
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-04-07 09:13:06
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-04-07 10:11:25
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-04-07 10:13:00
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-04-13 15:57:53
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-04-25 10:51:00
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-05-09 14:05:10
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-05-12 13:23:00
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-05-12 13:35:32
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-05-12 13:39:22
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-05-12 13:44:57
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-05-12 13:47:47
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-05-16 13:48:24
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-05-16 13:50:11
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-05-16 13:50:46
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-05-16 14:43:58
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-05-16 16:56:00
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-06-06 13:32:33
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-06-07 16:17:35
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-06-12 14:05:54
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-06-20 14:50:45
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-07-11 13:08:50
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-07-11 13:09:41
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-07-13 15:41:09
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-07-13 15:42:59
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-07-14 15:52:35
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-07-20 16:51:48
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-08-03 15:37:47
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-08-03 15:38:20
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-08-03 15:38:52
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-08-04 13:01:52
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-08-04 13:03:13
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-08-04 13:03:57
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-08-04 13:05:26
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-08-04 13:06:12
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-08-18 10:01:38
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-08-25 15:22:15
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-08-25 15:24:17
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-08-25 15:28:54
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-08-25 15:31:58
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-08-25 15:34:48
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-08-25 15:36:39
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-08-25 15:38:01
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-08-25 15:40:46
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-09-07 13:36:41
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-09-08 10:27:31
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-10-02 12:10:44
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-10-02 12:12:56
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-10-02 12:57:08
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-10-04 14:44:20
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-10-04 14:45:14
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-10-05 10:22:38
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-10-10 14:39:31
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-10-16 10:39:16
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-11-03 16:15:36
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-11-06 16:41:01
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-11-07 10:13:44
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-11-15 14:32:39
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-11-23 09:04:17
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-12-06 11:19:40
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-12-06 11:21:39
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-12-06 11:23:59
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-12-06 11:27:04
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-12-06 11:29:44
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-12-07 10:50:31
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-12-07 10:51:03
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-12-07 10:51:34
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-12-11 14:09:22
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-12-11 14:10:29
Договор № 383УОС от 07.12.2016 г. От дата: 2016-12-07 2016-12-12 15:00:00

<-- Обратно към поръчки