Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

АОП номер:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОП

Обща информация:
Тракийски университет гр. Стара Загора е публично правна организация,  § 2, т.43 от ДВ на ЗОП(обн.ДВ,брой 13 от 16.02.2016г., в сила от 15.04.2016г.). 
Възложител е Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора - проф. двмн Иван Тодоров Въшин, по смисъла на чл.5, т.2, т.14 от Закона за обществените поръчки.

Адрес:
Тракийски университет 
гр. Стара Загора 6000, Студентски град, Ректорат
факс: (+359) 042 672009
"Обществени поръчки"
e-mail: malamova@uni-sz.bg; 
e-mail: petya.decheva@uni-sz.bg;

Лица за контакт:
Петя Дечева - главен експерт Обществени поръчки,
тел: 042 / 699 270; 0885 888957;
e-mail: petya.decheva@uni-sz.bg;
Тракийски университет,гр. Стара Загора, Студентски град - Ректорат
етаж 3, стая 340

Гергана Маламова - главен експерт Обществени поръчки,
тел:042 / 699 270; 0888 911221;
e-mail: malamova@uni-sz.bg; 
Тракийски университет, гр. Стара Загора, Студентски град - Ректорат
етаж 3, стая 340

"Деловодство"
Румяна Колева - технически сътрудник - деловодител,
Тел.: 042 / 699 217
Тракийски университет, гр. Стара Загора, Студентски град - Ректорат
етаж 3, стая 335

Разгледайте и свалете новите върешни правила:


Документи:
Вътрешни правила по ЗОП-chl-244.pdf
За архив процедури преди 01.10.2014 г- Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки от Тракийски университет Стара Загора.pdf