Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

АОП номер:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Периодична доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2017-10-13 15:33:12
№ 20171013KPSQ1403901

Описание:Документи
35232017131510_Reshenie.pdf
35282017131510_Obyavlenie.pdf
35342017131510_Ukazaniya.pdf
35402017131510_Obrazci_OK.doc

ПубликацияДата
Протокол № 1 2017-11-14 14:45:00
Уведомление за отваряне на ценови предложения 2017-12-05 14:15:00
Протокол № 2 2018-01-23 14:35:00
Протокол № 3 2018-01-23 14:35:00
Протокол № 4 2018-01-23 14:35:00
Решение за избор на изпълнител 2018-01-23 14:35:00
Доклад на комисия 2018-01-23 14:35:00
Обявление за възложена поръчка 2018-03-21 11:20:00
Договор № 114Р От дата: 2018-03-07 2018-03-21 11:10:00
Плащане по договор №: 114Р От дата: 2018-03-07 2018-04-26 15:49:13
Плащане по договор №: 114Р От дата: 2018-03-07 2018-05-03 14:14:54
Плащане по договор №: 114Р От дата: 2018-03-07 2018-06-07 10:52:07
Плащане по договор №: 114Р От дата: 2018-03-07 2018-06-07 10:52:41
Плащане по договор №: 114Р От дата: 2018-03-07 2018-07-11 15:25:01
Плащане по договор №: 114Р От дата: 2018-03-07 2018-07-11 15:25:34
Плащане по договор №: 114Р От дата: 2018-03-07 2018-08-15 14:26:51
Плащане по договор №: 114Р От дата: 2018-03-07 2018-10-25 09:18:40
Плащане по договор №: 114Р От дата: 2018-03-07 2018-11-08 10:55:20
Плащане по договор №: 114Р От дата: 2018-03-07 2018-11-08 15:06:57
Плащане по договор №: 114Р От дата: 2018-03-07 2018-11-12 14:08:35
Плащане по договор №: 114Р От дата: 2018-03-07 2018-11-12 14:09:45
Плащане по договор №: 114Р От дата: 2018-03-07 2018-11-28 14:20:55
Плащане по договор №: 114Р От дата: 2018-03-07 2018-12-07 15:37:29
Плащане по договор №: 114Р От дата: 2018-03-07 2018-12-18 09:57:13
Договор № 100Р От дата: 2018-02-23 2018-03-21 11:14:05
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-03-29 12:50:23
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-03-29 12:51:05
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-04-05 12:12:17
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-04-05 12:13:10
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-04-05 12:14:01
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-04-13 15:10:53
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-04-20 10:38:32
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-05-02 09:33:13
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-05-02 09:34:31
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-05-03 14:15:42
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-05-10 10:30:59
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-05-10 10:31:58
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-05-10 10:32:29
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-05-10 10:33:10
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-05-15 13:04:44
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-06-05 09:13:55
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-06-05 09:20:01
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-06-07 10:40:21
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-06-07 10:41:41
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-06-07 10:42:42
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-06-12 10:48:59
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-06-12 10:50:08
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-06-14 10:03:26
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-06-14 10:04:38
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-06-27 14:25:54
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-06-27 14:26:18
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-07-05 11:47:00
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-07-05 11:47:58
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-07-05 11:48:41
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-07-05 11:49:39
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-07-05 15:02:53
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-07-05 15:07:31
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-07-11 11:33:52
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-07-11 11:40:02
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-07-11 11:40:41
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-07-11 14:35:34
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-07-11 14:36:30
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-07-24 15:35:06
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-08-02 11:23:17
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-08-15 14:13:56
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-08-15 14:15:38
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-08-16 10:31:35
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-08-16 10:32:29
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-08-16 10:33:17
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-08-22 15:17:16
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-09-04 13:40:25
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-09-04 13:42:10
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-09-04 13:47:16
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-09-04 13:48:17
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-09-19 11:35:18
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-09-19 11:35:42
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-09-19 11:36:09
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-03-29 00:00:00
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-03-29 00:00:00
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-04-26 00:00:00
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-10-11 13:06:51
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-05-29 00:00:00
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-06-26 00:00:00
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-06-26 00:00:00
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-10-05 00:00:00
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-10-05 00:00:00
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-10-15 11:55:58
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-10-25 09:24:58
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-10-25 09:25:27
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-10-25 09:25:56
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-10-25 09:26:29
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-10-25 09:26:59
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-10-26 11:02:11
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-11-07 11:08:52
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-11-07 11:10:04
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-11-07 11:10:56
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-11-08 13:29:58
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-11-08 13:31:06
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-11-08 13:32:18
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-11-08 15:03:57
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-11-08 15:04:52
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-11-12 13:22:09
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-11-12 13:52:05
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-11-12 13:53:04
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-11-12 13:54:13
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-11-12 13:55:16
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-11-27 14:12:46
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-11-27 14:15:48
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-11-27 14:16:31
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-11-27 15:24:30
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-11-28 13:55:49
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-11-28 14:18:43
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-11-28 14:19:08
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-11-28 14:19:34
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-11-28 14:19:57
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-11-28 14:20:22
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-12-07 15:22:00
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-12-07 15:23:49
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-12-07 15:24:34
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-12-07 15:25:18
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-12-07 15:27:22
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-12-18 11:10:19
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-12-18 11:12:28
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-12-18 11:21:01
Плащане по договор №: 100Р От дата: 2018-02-23 2018-12-18 11:22:08

<-- Обратно към поръчки