Филтрирай по:

Тип на поръчката:Електронни обществени поръчки след 15.06.2020г

За архив процедури преди 01.10.2014

Информация по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

АОП номер:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Абонаментно хардуерно и софтуерно обслужване на компютърна и периферна техника за нуждите на структурните звена при Тракийски Университет гр. Стара Загора

Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01

Контрагент: Джи Ди Пи ООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 70000.00 лв.

Пояснение:11112016011512_Dogovor_371P01122016.pdf
ПубликацияДата
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-01-09 13:27:18
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-01-17 13:20:09
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-01-25 12:05:18
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-01-25 13:41:30
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-02-01 10:20:05
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-02-02 15:21:53
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-02-02 15:56:28
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-02-03 13:32:55
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-02-03 13:34:49
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-02-03 13:37:15
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-02-03 14:32:52
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-02-07 13:05:36
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-02-24 13:38:16
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-02-24 13:42:08
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-02-24 13:43:04
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-03-02 11:30:59
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-03-09 13:18:06
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-03-09 13:20:05
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-03-09 13:20:58
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-03-09 13:21:53
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-03-10 09:27:42
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-03-10 09:28:52
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-03-28 14:41:08
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-03-28 14:42:20
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-03-28 14:43:11
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-04-04 15:05:41
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-04-06 16:46:49
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-04-06 16:50:47
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-04-06 16:55:16
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-04-06 16:57:46
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-04-18 14:20:53
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-04-19 14:20:13
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-04-25 10:36:20
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-04-25 10:37:46
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-04-25 10:39:43
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-05-02 14:50:01
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-05-09 13:35:53
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-05-09 13:39:02
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-05-09 13:40:12
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-05-09 13:40:53
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-05-09 13:42:06
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-05-11 13:57:19
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-05-16 12:04:57
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-05-16 12:06:44
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-05-16 12:08:03
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-05-16 12:09:34
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-05-16 12:10:33
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-05-16 12:11:12
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-05-16 12:11:00
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-05-16 12:12:49
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-05-16 12:13:45
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-05-16 12:14:33
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-05-16 12:18:07
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-05-16 12:18:51
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-05-16 12:19:20
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-05-16 12:19:55
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-05-16 12:20:31
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-05-16 12:21:01
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-05-16 12:21:28
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-05-31 14:59:14
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-06-05 15:19:22
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-06-05 15:20:33
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-06-06 11:18:40
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-06-06 11:19:02
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-06-07 16:09:17
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-06-07 16:11:06
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-06-12 14:03:40
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-06-21 11:11:43
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-07-04 14:39:54
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-07-04 14:40:29
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-07-04 14:40:59
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-07-04 14:41:29
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-07-07 11:20:13
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-07-10 11:14:00
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-07-11 13:30:16
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-07-11 13:30:49
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-07-11 13:31:24
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-07-11 13:31:54
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-07-11 13:32:28
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-07-13 15:24:54
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-07-13 15:25:58
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-07-13 15:27:14
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-07-13 15:27:54
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-07-13 15:28:35
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-07-13 15:29:17
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-07-13 15:29:56
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-07-21 11:22:02
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-08-02 11:51:29
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-08-02 11:52:50
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-08-03 15:11:25
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-08-03 15:12:14
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-08-04 12:36:04
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-08-25 16:17:37
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-08-25 16:24:19
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-08-25 16:27:30
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-08-25 16:30:22
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-08-25 16:31:31
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-08-25 16:34:30
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-08-25 16:35:38
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-08-31 14:49:25
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-09-05 15:01:44
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-09-05 15:03:14
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-09-07 13:29:30
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-09-07 13:30:58
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-09-07 13:32:10
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-09-08 10:17:53
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-09-08 10:18:41
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-10-02 13:14:13
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-10-02 13:15:06
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-10-02 13:17:42
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-10-04 15:56:42
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-10-04 15:57:16
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-10-04 15:57:39
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-10-04 15:58:03
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-10-05 10:14:10
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-10-05 10:15:42
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-10-06 16:11:28
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-10-06 16:12:22
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-10-16 10:21:59
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-10-16 10:22:32
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-10-16 10:23:10
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-10-31 13:47:17
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-10-31 13:48:08
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-10-31 15:55:04
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-10-31 15:55:24
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-11-06 16:36:30
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-11-07 09:05:48
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-11-07 09:38:21
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-11-07 09:39:18
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-11-07 09:40:20
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-11-07 09:40:50
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-11-07 09:41:17
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-11-29 11:15:15
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-11-29 16:41:14
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-11-30 16:08:27
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-11-30 16:08:56
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-11-30 16:09:27
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-12-06 15:29:46
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-12-06 15:30:47
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-12-06 15:33:17
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-12-07 10:17:00
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-12-07 10:17:44
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-12-07 10:18:18
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-12-07 10:18:46
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-12-07 10:19:30
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-12-08 10:57:54
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-12-08 10:59:49
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-12-08 11:01:50
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-12-08 11:04:47
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-12-08 11:56:23
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-12-08 11:59:14
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-12-08 12:00:48
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-12-08 12:03:28
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-12-08 12:06:09
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-12-08 15:02:11
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-12-08 15:03:53
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-12-08 15:06:01
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-12-11 13:48:53
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2017-12-11 13:49:45
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2018-01-02 16:10:37
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2018-01-02 16:10:59
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2018-02-16 13:44:15
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2018-02-16 13:46:10
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2018-02-16 13:46:43
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2018-02-16 13:48:01
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2018-02-16 13:48:43
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2018-02-16 13:49:21
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2018-02-16 13:49:00
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2018-02-16 13:50:33
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2018-02-16 13:51:37
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2018-02-16 13:52:36
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2018-02-16 13:53:11
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2018-02-16 13:53:39
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2018-02-16 13:54:21
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2018-02-16 13:56:18
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2018-02-16 13:57:49
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2019-02-25 14:34:09
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2019-02-25 15:09:18
Плащане по Договор №: 371Р от 01.12.2016г. От: 2016-12-01 2019-02-27 15:16:10

<-- Обратно към поръчката