Филтрирай по:

Тип на поръчката:Електронни обществени поръчки след 15.06.2020г

За архив процедури преди 01.10.2014

Информация по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

АОП номер:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОП

Обща информация:

Тракийски университет гр. Стара Загора е публично правна организация,  § 2, т.43 от ДВ на ЗОП(обн.ДВ,брой 13 от 16.02.2016г., в сила от 15.04.2016г.). 

Възложител е Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора - доц. д-р Добри Ярков, по смисъла на чл.5, т.2, т.14 от Закона за обществените поръчки.

 

Адрес:

Тракийски университет 

гр. Стара Загора 6000, Студентски град, Ректорат

факс: (+359) 042 672009

"Обществени поръчки"

e-mail: milen.gospodinov@trakia-uni.bg;

e-mail: ivelina.chehlarova@trakia-uni.bg;

 

Лица за контакт:

 

Милен Господинов - ръководител Обществени поръчки,

тел: 042 / 699 250;

e-mail: milen.gospodinov@trakia-uni.bg;

Тракийски университет, гр. Стара Загора, Студентски град - Ректорат

етаж 3, стая 342

 

Ивелина Чехларова - експерт Обществени поръчки,

тел: 042 / 699 270;

e-mail: ivelina.chehlarova@trakia-uni.bg;

Тракийски университет, гр. Стара Загора, Студентски град - Ректорат

етаж 3, стая 340

 

"Деловодство"

Ваня Грозева - технически сътрудник - деловодител,

Тел.: 042 / 699 217

Тракийски университет, гр. Стара Загора, Студентски град - Ректорат

етаж 3, стая 335

 

Разгледайте и свалете новите върешни правила:


Документи:
Вътрешни правила по ЗОП-chl-244.pdf
За архив процедури преди 01.10.2014 г- Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки от Тракийски университет Стара Загора.pdf