Филтрирай по:

Тип на поръчката:Електронни обществени поръчки след 15.06.2020г

За архив процедури преди 01.10.2014

Информация по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

АОП номер:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Абонаментно хардуерно и софтуерно обслужване на компютърна и периферна техника за нуждите на структурните звена при Тракийски Университет гр. Стара Загора

Договор №: 390Р От: 2017-12-04

Контрагент: Джи Ди Пи ООД

Продължителност на договора: 24 Месец(и)

Сума на договора: 70000.00 лв.

Пояснение:33592017051412_Dogovor_390R_04122017.pdf
ПубликацияДата
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2017-12-21 09:55:40
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2017-12-21 10:27:32
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-01-02 16:11:47
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-01-02 16:12:10
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-01-05 16:13:14
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-01-05 16:14:17
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-01-05 16:16:06
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-01-08 09:40:18
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-01-08 09:40:59
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-01-10 10:25:01
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-02-01 16:36:01
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-02-05 14:12:24
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-02-07 16:04:41
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-02-14 14:26:19
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-02-20 10:34:41
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-03-06 11:50:28
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-03-06 11:51:39
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-03-06 14:05:02
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-03-06 14:05:24
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-03-06 14:05:53
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-03-06 14:06:16
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-03-21 14:13:41
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-03-21 14:14:42
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-03-21 14:16:06
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-03-21 14:16:35
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-03-21 14:17:08
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-03-21 14:17:39
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-03-26 14:57:44
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-03-29 12:52:33
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-03-29 12:54:32
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-03-29 12:55:06
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-04-02 11:45:09
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-04-05 12:28:05
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-04-05 12:29:06
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-04-05 12:30:10
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-04-05 12:30:59
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-04-16 09:51:54
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-04-16 09:52:26
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-04-16 09:53:12
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-04-16 09:53:42
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-04-26 15:40:32
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-05-02 09:28:32
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-05-03 14:16:32
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-05-03 14:16:55
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-05-03 14:17:25
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-05-10 10:20:07
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-05-10 10:20:50
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-05-10 10:21:38
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-05-10 10:22:11
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-05-10 10:22:42
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-05-15 13:10:42
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-06-05 09:15:56
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-06-05 09:16:27
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-06-05 09:17:15
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-06-07 10:24:04
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-06-07 10:24:56
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-06-07 10:25:35
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-06-07 10:26:10
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-06-12 10:55:51
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-06-14 09:57:49
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-06-27 14:18:19
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-06-27 14:18:40
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-07-05 14:54:42
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-07-10 14:26:27
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-07-11 11:22:25
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-07-11 11:24:50
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-07-11 14:21:21
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-07-11 14:24:44
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-07-11 14:25:41
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-07-24 15:33:36
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-08-02 11:18:33
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-08-02 11:19:29
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-08-02 11:20:22
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-08-02 14:06:59
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-08-15 15:10:32
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-08-16 09:40:37
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-08-22 15:06:30
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-08-22 15:08:27
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-08-24 11:02:04
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-08-24 11:02:33
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-09-04 13:34:59
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-09-19 11:46:47
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-09-19 11:47:10
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-09-20 13:30:20
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-09-28 13:58:57
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-09-28 13:59:57
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-10-02 16:01:26
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-10-02 16:02:15
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-10-08 13:12:19
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-10-10 14:05:36
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-10-25 09:23:24
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-10-25 09:23:51
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-11-07 10:56:25
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-11-07 10:57:33
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-11-07 10:58:30
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-11-07 10:59:33
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-11-07 11:00:24
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-11-07 11:01:36
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-11-07 11:02:37
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-11-08 10:47:34
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-11-08 15:02:38
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-11-12 11:19:02
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-11-12 13:03:24
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-11-12 13:04:25
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-11-12 13:07:21
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-11-12 13:08:04
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-11-12 13:08:48
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-11-28 10:52:24
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-11-28 13:53:48
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-11-28 13:56:58
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-11-28 13:58:54
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-11-28 14:23:38
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-11-28 14:23:56
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-11-28 14:24:20
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-12-07 09:54:57
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-12-07 15:13:04
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-12-07 15:13:24
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-12-07 15:14:32
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-12-07 15:14:05
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-12-07 15:16:40
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-12-07 15:17:52
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-12-07 15:18:41
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-12-07 15:19:25
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-12-07 15:19:46
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-12-07 15:20:33
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-12-07 15:20:35
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-12-07 15:21:15
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-12-18 10:18:47
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-12-18 10:19:47
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-12-19 14:07:46
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-12-19 14:08:13
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2018-12-19 14:08:42
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-01-03 16:01:52
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-01-03 16:02:14
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-01-03 16:02:37
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-01-03 16:03:02
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-01-08 12:40:55
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-01-08 12:43:50
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-01-08 12:44:26
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-01-08 12:45:10
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-01-08 12:45:45
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-01-08 12:46:15
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-01-08 12:46:37
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-01-08 12:47:10
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-01-08 12:47:35
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-01-09 10:09:55
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-01-09 10:10:41
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-01-09 10:11:14
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-01-09 10:11:46
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-01-09 10:12:15
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-01-22 11:43:33
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-01-22 11:44:30
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-01-22 12:24:13
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-01-22 12:25:10
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-01-25 09:35:51
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-02-04 14:59:14
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-02-05 08:31:37
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-02-22 14:08:34
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-02-22 14:09:02
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-03-25 11:11:22
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-03-25 11:11:49
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-04-09 10:15:03
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-04-09 10:15:29
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-04-09 10:16:01
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-04-09 10:16:40
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-04-09 10:17:10
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-04-11 10:57:29
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-04-11 11:01:15
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-04-11 11:02:32
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-04-11 11:03:25
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-04-11 11:04:52
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-04-11 11:06:25
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-04-11 11:07:17
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-04-25 12:08:37
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-04-25 12:09:03
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-05-14 13:09:55
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-05-14 13:10:56
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-05-14 13:11:59
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-05-14 13:12:47
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-05-16 14:53:04
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-05-16 14:53:41
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-05-16 14:54:07
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-05-16 14:54:30
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-05-16 14:54:53
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-05-16 15:26:41
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-05-17 11:15:49
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-05-17 11:16:16
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-05-17 11:17:00
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-05-17 11:21:31
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-05-17 11:21:58
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-05-23 10:31:18
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-06-19 10:35:57
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-06-19 10:36:33
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-07-16 15:09:50
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-07-16 16:23:00
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-07-16 16:23:50
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-07-25 15:06:29
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-08-19 13:36:10
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-08-19 13:37:03
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-08-19 13:38:02
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-08-26 10:39:54
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-09-24 14:19:51
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-10-01 10:15:30
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-10-24 10:45:04
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-10-24 10:45:31
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-11-18 13:33:11
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-11-18 13:35:33
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-11-18 13:42:10
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-11-18 13:43:42
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-11-18 13:47:37
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2019-11-21 15:11:35
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2020-02-19 13:10:49
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2020-02-19 13:25:00
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2020-02-19 13:26:00
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2020-02-19 13:28:00
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2020-02-19 13:29:00
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2020-02-19 13:31:00
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2020-02-19 13:34:00
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2020-02-19 13:35:00
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2020-02-19 13:36:00
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2020-02-19 13:37:00
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2020-02-19 13:38:00
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2020-02-19 13:39:00
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2020-02-19 13:40:00
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2020-02-19 13:42:00
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2020-02-19 13:43:00
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2020-02-19 13:44:00
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2020-02-19 13:45:00
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2020-02-19 13:45:00
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2020-02-19 13:46:00
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2020-02-19 13:48:00
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2020-02-19 13:48:00
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2020-02-19 13:49:00
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2020-02-19 13:50:00
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2020-03-05 17:08:28
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2020-03-05 17:09:55
Плащане по Договор №: 390Р От: 2017-12-04 2020-03-05 17:11:53

<-- Обратно към поръчката