Филтрирай по:

Тип на поръчката:Електронни обществени поръчки след 15.06.2020г

За архив процедури преди 01.10.2014

Информация по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

АОП номер:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора и за извършване на специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност

Договор №: 015Р От: 2018-01-05

Контрагент: Мобилтел ЕАД

Продължителност на договора: 24 Месец(и)

Сума на договора: 25333.00 лв.

Пояснение:31252018091301_Dogovor_015R_OP1.pdf
ПубликацияДата
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-03-06 12:16:46
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-03-21 13:43:18
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-03-26 15:20:14
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-03-29 12:57:59
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-03-29 12:59:54
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-04-02 11:41:26
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-04-05 12:49:34
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-04-13 15:12:36
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-04-16 09:49:10
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-04-16 09:49:50
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-04-20 10:43:18
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-04-26 15:44:17
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-05-03 14:19:11
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-05-10 11:02:02
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-05-15 13:25:43
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-06-05 09:19:07
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-06-07 11:02:20
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-06-12 10:54:00
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-06-14 10:23:35
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-06-20 13:37:26
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-06-27 14:17:18
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-07-05 11:26:07
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-07-05 11:31:26
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-07-05 11:34:01
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-07-06 10:56:04
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-07-06 10:57:27
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-07-06 11:00:16
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-07-06 11:10:08
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-07-06 11:11:37
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-07-10 14:18:43
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-07-11 11:27:24
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-07-11 11:29:05
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-07-11 11:31:50
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-07-11 15:26:57
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-07-24 15:27:03
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-08-02 11:40:24
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-08-02 14:09:31
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-08-15 15:17:45
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-08-15 15:19:18
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-08-16 09:56:52
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-08-22 15:11:01
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-08-24 11:01:06
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-09-04 13:57:58
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-09-19 11:37:01
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-09-20 13:32:08
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-09-26 12:28:00
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-09-28 14:02:04
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-10-02 16:03:29
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-10-08 13:11:20
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-10-09 09:28:31
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-10-10 13:44:59
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-03-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-03-29 00:00:00
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-04-26 00:00:00
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-05-29 00:00:00
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-06-26 00:00:00
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-07-26 00:00:00
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-09-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-10-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-10-15 10:40:55
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-10-25 09:17:36
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-11-07 13:27:57
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-11-07 13:28:55
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-11-08 11:49:43
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-11-08 15:40:26
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-11-12 13:10:52
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-11-12 13:12:29
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-11-19 14:27:56
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-11-19 15:16:04
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-11-19 16:10:40
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-11-27 15:18:22
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-11-28 10:47:39
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-11-28 13:44:55
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-12-07 15:23:52
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-12-11 14:41:09
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-12-19 14:10:48
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2018-12-21 10:12:51
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2019-01-08 12:53:13
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2019-01-08 12:53:49
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2019-01-08 12:55:16
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2019-01-08 12:55:54
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2019-01-08 12:56:25
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2019-01-09 11:31:36
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2019-01-22 12:30:00
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2019-01-22 12:31:23
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2019-01-25 09:06:00
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2019-01-25 10:12:12
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2019-02-01 13:37:04
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2019-02-04 15:06:44
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2019-02-05 08:37:21
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2019-02-05 08:37:15
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2019-02-11 16:25:27
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2019-02-22 14:07:36
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2019-02-25 14:29:16
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2019-02-27 15:17:03
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2019-03-25 11:09:23
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2019-04-09 10:06:37
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2019-04-09 10:07:34
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2019-04-09 10:08:10
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2019-04-11 11:10:03
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2019-04-11 11:11:18
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2019-04-11 14:46:11
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2019-04-11 15:01:09
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2019-04-11 15:03:14
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2019-04-25 12:04:08
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2019-05-14 12:01:19
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2019-05-16 15:07:20
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2019-05-17 11:32:05
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2019-05-23 10:30:15
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2019-05-29 10:23:57
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2019-06-26 13:02:43
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2019-07-08 15:17:05
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2019-07-16 14:53:30
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2019-07-16 14:55:12
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2019-07-25 15:12:33
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2019-08-19 16:20:41
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2019-08-26 10:37:46
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2019-09-24 14:23:56
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2019-10-01 10:11:02
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2019-10-24 10:48:56
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2019-11-18 12:18:06
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2019-11-18 12:20:02
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2019-11-21 15:12:30
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2019-12-16 10:17:08
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2019-12-18 10:51:00
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2019-12-18 10:53:00
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2019-12-18 10:54:00
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2019-12-18 10:56:00
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2019-12-18 10:57:00
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2019-12-18 10:58:00
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2019-12-18 11:00:00
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2019-12-18 11:02:00
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2019-12-18 11:03:00
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2019-12-18 11:04:00
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2019-12-18 11:07:00
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2019-12-18 11:08:00
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2019-12-18 11:09:00
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2019-12-18 11:10:00
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2019-12-18 11:11:00
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2019-12-18 11:13:00
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2019-12-18 11:14:00
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2019-12-18 11:15:00
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2019-12-18 11:16:00
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2019-12-18 11:17:00
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2019-12-18 11:18:00
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2019-12-18 11:19:00
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2020-02-14 11:34:00
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2020-02-14 12:20:00
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2020-02-14 12:22:00
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2020-02-26 11:57:00
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2020-04-21 14:48:34
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2020-04-21 14:49:46
Плащане по Договор №: 015Р От: 2018-01-05 2020-04-21 15:41:36

<-- Обратно към поръчката