Филтрирай по:

Тип на поръчката:Електронни обществени поръчки след 15.06.2020г

За архив процедури преди 01.10.2014

Информация по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

АОП номер:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора и за извършване на специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност

Договор №: 016Р От: 2018-01-05

Контрагент: Мобилтел ЕАД

Продължителност на договора: 24 Месец(и)

Сума на договора: 44666.00 лв.

Пояснение:32592018091301_Dogovor_016R_OP2.pdf
ПубликацияДата
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2018-02-14 14:48:44
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2018-03-06 12:18:28
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2018-03-06 14:08:42
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2018-03-21 13:44:38
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2018-03-26 15:22:17
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2018-03-29 13:01:09
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2018-03-29 13:02:24
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2018-04-02 11:42:27
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2018-04-02 11:42:52
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2018-04-05 12:51:07
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2018-04-13 15:13:29
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2018-04-16 09:18:47
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2018-04-16 09:23:49
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2018-04-20 10:44:54
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2018-04-26 15:45:26
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2018-05-03 14:19:55
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2018-05-10 11:03:16
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2018-05-15 13:28:04
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2018-06-05 09:18:11
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2018-06-07 11:03:28
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2018-06-12 10:52:03
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2018-06-14 10:25:25
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2018-06-27 14:16:25
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2018-07-05 11:53:10
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2018-07-05 11:53:46
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2018-07-05 11:54:19
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2018-07-05 14:41:23
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2018-07-06 11:15:05
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2018-07-06 11:22:13
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2018-07-06 11:24:23
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2018-07-10 14:25:12
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2018-07-11 15:29:49
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2018-07-24 15:28:54
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2018-08-02 11:41:42
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2018-08-02 14:10:54
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2018-08-15 15:11:57
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2018-08-15 15:14:19
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2018-08-16 09:55:43
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2018-08-22 15:13:15
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2018-08-24 11:00:08
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2018-09-04 14:00:05
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2018-09-19 11:38:03
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2018-09-20 13:32:52
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2018-09-28 14:04:02
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2018-10-02 16:04:16
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2018-10-08 13:10:37
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2018-10-09 10:12:00
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2018-10-10 13:58:20
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2018-01-26 00:00:00
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2018-03-29 00:00:00
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2018-03-29 00:00:00
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2018-04-26 00:00:00
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2018-05-29 00:00:00
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2018-06-26 00:00:00
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2018-07-26 00:00:00
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2018-09-03 00:00:00
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2018-10-15 10:44:22
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2018-10-25 09:16:39
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2018-10-26 10:59:05
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2018-11-07 13:30:53
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2018-11-07 13:32:06
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2018-11-08 11:51:22
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2018-11-08 15:41:47
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2018-11-12 13:16:53
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2018-11-12 13:18:34
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2018-11-27 15:21:21
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2018-11-28 10:46:50
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2018-11-28 13:46:57
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2018-12-07 15:25:34
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2018-12-11 14:43:39
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2018-12-19 14:09:59
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2019-01-08 12:50:05
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2019-01-08 12:50:45
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2019-01-08 12:51:16
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2019-01-08 12:51:46
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2019-01-08 12:52:19
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2019-01-22 12:33:13
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2019-01-25 09:04:29
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2019-01-25 09:43:27
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2019-02-01 13:38:52
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2019-02-04 15:08:20
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2019-02-04 15:10:34
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2019-02-05 08:38:22
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2019-02-12 12:49:29
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2019-02-22 14:09:49
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2019-02-25 14:01:00
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2019-02-25 14:28:36
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2019-02-27 15:17:43
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2019-03-25 11:10:20
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2019-04-09 10:10:40
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2019-04-09 10:11:16
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2019-04-09 10:12:11
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2019-04-11 11:12:54
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2019-04-11 11:14:29
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2019-04-11 11:15:33
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2019-04-11 15:06:18
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2019-04-11 15:08:20
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2019-04-25 12:10:17
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2019-05-10 13:52:18
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2019-05-14 11:18:20
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2019-05-16 15:05:22
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2019-05-17 11:30:30
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2019-05-17 11:30:58
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2019-05-23 10:29:13
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2019-06-26 13:00:04
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2019-07-08 15:15:02
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2019-07-16 14:48:08
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2019-07-16 14:50:41
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2019-07-25 15:11:30
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2019-08-19 16:22:23
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2019-08-26 10:38:54
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2019-09-24 14:21:59
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2019-10-01 10:12:14
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2019-10-24 10:46:33
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2019-11-18 12:22:20
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2019-11-18 12:24:24
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2019-11-21 15:13:40
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2019-12-16 10:18:29
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2019-12-16 10:18:16
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2019-12-18 15:12:00
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2019-12-18 15:14:00
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2019-12-18 15:16:00
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2019-12-18 15:17:00
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2019-12-18 15:19:00
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2019-12-18 15:21:00
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2019-12-18 15:22:00
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2019-12-18 15:23:00
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2019-12-18 15:24:00
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2019-12-18 15:26:00
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2019-12-18 15:28:00
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2019-12-18 15:29:00
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2019-12-18 15:32:00
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2019-12-18 15:33:00
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2019-12-18 15:35:00
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2019-12-18 15:36:00
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2019-12-18 15:37:00
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2019-12-18 15:38:00
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2019-12-18 15:39:00
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2019-12-18 15:40:00
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2019-12-18 15:41:00
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2019-12-18 15:42:00
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2020-02-14 11:43:00
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2020-02-26 12:12:00
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2020-04-21 14:39:52
Плащане по Договор №: 016Р От: 2018-01-05 2020-04-21 14:40:45

<-- Обратно към поръчката