Филтрирай по:

Тип на поръчката:Електронни обществени поръчки след 15.06.2020г

За архив процедури преди 01.10.2014

Информация по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

АОП номер:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Периодична доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора

Договор №: 100Р От: 2018-02-23

Контрагент: Офис експрес сървис АД

Продължителност на договора: 24 Месец(и)

Сума на договора: 97333.33 лв.

Пояснение:12532018211103_Dogovor_100R_23022018.pdf
ПубликацияДата
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-03-29 12:50:23
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-03-29 12:51:05
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-04-05 12:12:17
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-04-05 12:13:10
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-04-05 12:14:01
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-04-13 15:10:53
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-04-20 10:38:32
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-05-02 09:33:13
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-05-02 09:34:31
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-05-03 14:15:42
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-05-10 10:30:59
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-05-10 10:31:58
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-05-10 10:32:29
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-05-10 10:33:10
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-05-15 13:04:44
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-06-05 09:13:55
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-06-05 09:20:01
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-06-07 10:40:21
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-06-07 10:41:41
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-06-07 10:42:42
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-06-12 10:48:59
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-06-12 10:50:08
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-06-14 10:03:26
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-06-14 10:04:38
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-06-27 14:25:54
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-06-27 14:26:18
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-07-05 11:47:00
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-07-05 11:47:58
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-07-05 11:48:41
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-07-05 11:49:39
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-07-05 15:02:53
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-07-05 15:07:31
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-07-11 11:33:52
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-07-11 11:40:02
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-07-11 11:40:41
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-07-11 14:35:34
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-07-11 14:36:30
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-07-24 15:35:06
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-08-02 11:23:17
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-08-15 14:13:56
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-08-15 14:15:38
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-08-16 10:31:35
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-08-16 10:32:29
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-08-16 10:33:17
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-08-22 15:17:16
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-09-04 13:40:25
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-09-04 13:42:10
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-09-04 13:47:16
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-09-04 13:48:17
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-09-19 11:35:18
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-09-19 11:35:42
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-09-19 11:36:09
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-03-29 00:00:00
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-03-29 00:00:00
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-04-26 00:00:00
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-10-11 13:06:51
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-05-29 00:00:00
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-06-26 00:00:00
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-06-26 00:00:00
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-10-05 00:00:00
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-10-05 00:00:00
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-10-15 11:55:58
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-10-25 09:24:58
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-10-25 09:25:27
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-10-25 09:25:56
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-10-25 09:26:29
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-10-25 09:26:59
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-10-26 11:02:11
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-11-07 11:08:52
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-11-07 11:10:04
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-11-07 11:10:56
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-11-08 13:29:58
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-11-08 13:31:06
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-11-08 13:32:18
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-11-08 15:03:57
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-11-08 15:04:52
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-11-12 13:22:09
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-11-12 13:52:05
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-11-12 13:53:04
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-11-12 13:54:13
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-11-12 13:55:16
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-11-27 14:12:46
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-11-27 14:15:48
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-11-27 14:16:31
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-11-27 15:24:30
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-11-28 13:55:49
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-11-28 14:18:43
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-11-28 14:19:08
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-11-28 14:19:34
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-11-28 14:19:57
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-11-28 14:20:22
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-12-07 15:22:00
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-12-07 15:23:49
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-12-07 15:24:34
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-12-07 15:25:18
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-12-07 15:27:22
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-12-18 11:10:19
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-12-18 11:12:28
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-12-18 11:21:01
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-12-18 11:22:08
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-12-19 14:03:14
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2018-12-21 10:34:24
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2019-01-03 15:44:42
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2019-01-09 10:14:13
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2019-01-09 10:17:22
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2019-01-09 10:19:45
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2019-01-09 10:21:39
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2019-01-09 10:22:31
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2019-01-09 10:23:40
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2019-01-09 10:25:12
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2019-01-09 10:25:53
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2019-01-09 10:26:26
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2019-01-09 10:27:12
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2019-01-22 12:35:19
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2019-01-22 12:36:32
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2019-01-22 12:37:25
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2019-01-22 12:38:21
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2019-01-22 12:40:19
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2019-01-22 12:41:20
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2019-01-22 12:43:14
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2019-01-25 09:34:33
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2019-01-25 10:01:01
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2019-01-25 10:01:57
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2019-01-25 10:15:28
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2019-01-25 10:16:51
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2019-01-25 10:17:52
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2019-02-11 16:32:33
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2019-02-25 13:27:29
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2019-02-25 13:33:14
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2019-02-25 13:33:50
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2019-02-25 13:35:05
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2019-02-25 14:22:55
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2019-03-25 11:06:43
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2019-04-11 11:18:14
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2019-04-11 15:10:25
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2019-04-11 15:11:31
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2019-04-25 12:07:14
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2019-04-25 12:11:14
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2019-05-10 13:57:11
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2019-05-16 11:37:12
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2019-05-16 11:37:39
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2019-05-17 11:47:18
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2019-05-17 11:47:55
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2019-05-17 11:48:37
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2019-05-17 11:49:30
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2019-05-29 10:26:12
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2019-06-26 13:05:31
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2019-07-16 16:25:14
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2019-10-24 10:50:22
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2019-10-24 10:50:53
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2019-10-24 10:51:26
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2019-10-24 10:51:58
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2019-11-18 13:59:32
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2019-11-18 14:23:13
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2019-11-18 14:24:26
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2019-11-22 10:12:02
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2019-11-22 10:13:03
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2019-12-12 13:20:00
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2019-12-12 13:28:00
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2019-12-12 13:29:00
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2019-12-12 13:31:00
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2019-12-12 13:32:00
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2019-12-12 13:34:00
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2019-12-12 13:36:00
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2019-12-12 13:38:00
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2019-12-12 13:40:00
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-02-06 11:34:00
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-02-13 11:29:00
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-02-13 11:31:00
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-02-13 11:32:00
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-02-13 11:34:00
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-02-26 10:42:00
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-02-26 12:26:00
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-02-26 12:34:00
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-02-26 14:53:37
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-02-26 14:55:20
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-02-26 14:56:23
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-05 16:31:58
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-05 16:34:24
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-05 16:35:25
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-05 16:36:37
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-05 16:37:40
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-05 16:39:13
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-05 16:41:34
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-05 16:42:50
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-05 16:44:26
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-05 16:46:00
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-05 16:47:23
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-05 16:49:26
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-05 16:50:41
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-05 16:51:52
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-05 16:53:02
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-05 16:54:39
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-06 16:01:00
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-06 16:06:14
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-06 16:08:01
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-06 16:08:50
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-06 16:13:50
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-06 16:15:24
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-06 16:16:20
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-06 16:19:36
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-06 16:20:26
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-06 16:22:02
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-06 16:23:03
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-06 16:24:33
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-09 15:08:51
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-09 15:32:57
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-09 15:34:54
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-09 15:35:47
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-09 15:36:53
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-09 15:37:20
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-09 15:38:20
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-09 15:38:46
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-09 15:39:13
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-09 15:39:41
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-09 15:40:11
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-09 15:40:51
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-09 15:41:17
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-09 15:41:47
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-09 15:42:28
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-09 15:43:00
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-09 15:43:35
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-09 15:44:00
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-09 15:44:30
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-09 15:44:59
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-09 15:45:29
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-09 15:45:54
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-09 15:46:20
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-09 15:47:01
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-09 15:47:39
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-09 15:48:06
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-09 15:48:35
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-09 15:49:00
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-09 15:49:26
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-09 15:49:47
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-09 15:50:09
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-09 15:50:30
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-09 15:51:06
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-17 11:45:21
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-17 11:51:16
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-17 11:52:19
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-17 11:54:32
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-17 12:06:20
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-17 12:48:36
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-17 12:56:17
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-17 12:57:46
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-17 12:58:57
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-17 13:01:02
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-17 13:06:29
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-17 13:08:01
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-17 13:12:37
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-17 13:16:16
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-17 13:19:51
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-17 13:21:13
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-17 13:22:31
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-17 13:25:06
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-17 13:26:43
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-17 13:27:49
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-17 13:29:05
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-17 13:30:37
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-17 13:32:15
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-17 13:33:51
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-17 13:35:01
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-17 13:36:47
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-17 13:39:48
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-03-17 13:41:20
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-04-10 11:33:00
Плащане по Договор №: 100Р От: 2018-02-23 2020-04-10 11:35:00

<-- Обратно към поръчката