Филтрирай по:

Тип на поръчката:Електронни обществени поръчки след 15.06.2020г

За архив процедури преди 01.10.2014

Информация по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

АОП номер:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Периодична доставка на ветеринарномедицински продукти за нуждите на Аграрен факултет, Ветеринарномедицински факултет и Учебно-опитно стопанство при Тракийски университет гр. Стара Загора

Договор №: 220Р/22.05.2018 г. От: 2018-05-22

Контрагент: Ветфарм Комерс ООД

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 52500.00 лв.

Пояснение:08252018251105_Dogovor_220P_22052018.pdf
ПубликацияДата
Плащане по Договор №: 220Р/22.05.2018 г. От: 2018-05-22 2018-07-11 11:43:40
Плащане по Договор №: 220Р/22.05.2018 г. От: 2018-05-22 2018-07-11 14:49:25
Плащане по Договор №: 220Р/22.05.2018 г. От: 2018-05-22 2018-07-11 14:52:14
Плащане по Договор №: 220Р/22.05.2018 г. От: 2018-05-22 2018-07-11 14:52:52
Плащане по Договор №: 220Р/22.05.2018 г. От: 2018-05-22 2018-07-11 14:53:30
Плащане по Договор №: 220Р/22.05.2018 г. От: 2018-05-22 2018-07-11 14:54:08
Плащане по Договор №: 220Р/22.05.2018 г. От: 2018-05-22 2018-07-11 14:54:45
Плащане по Договор №: 220Р/22.05.2018 г. От: 2018-05-22 2018-07-11 14:55:24
Плащане по Договор №: 220Р/22.05.2018 г. От: 2018-05-22 2018-08-02 11:28:57
Плащане по Договор №: 220Р/22.05.2018 г. От: 2018-05-22 2018-09-04 13:49:29
Плащане по Договор №: 220Р/22.05.2018 г. От: 2018-05-22 2018-09-04 13:50:22
Плащане по Договор №: 220Р/22.05.2018 г. От: 2018-05-22 2018-09-04 13:51:00
Плащане по Договор №: 220Р/22.05.2018 г. От: 2018-05-22 2018-09-04 13:51:43
Плащане по Договор №: 220Р/22.05.2018 г. От: 2018-05-22 2018-09-04 13:52:21
Плащане по Договор №: 220Р/22.05.2018 г. От: 2018-05-22 2018-09-04 13:52:58
Плащане по Договор №: 220Р/22.05.2018 г. От: 2018-05-22 2018-09-04 13:53:40
Плащане по Договор №: 220Р/22.05.2018 г. От: 2018-05-22 2018-11-12 14:13:21
Плащане по Договор №: 220Р/22.05.2018 г. От: 2018-05-22 2018-12-07 15:33:03
Плащане по Договор №: 220Р/22.05.2018 г. От: 2018-05-22 2018-12-07 15:33:36
Плащане по Договор №: 220Р/22.05.2018 г. От: 2018-05-22 2018-12-07 15:34:09
Плащане по Договор №: 220Р/22.05.2018 г. От: 2018-05-22 2018-12-07 15:34:37
Плащане по Договор №: 220Р/22.05.2018 г. От: 2018-05-22 2018-12-07 15:35:08
Плащане по Договор №: 220Р/22.05.2018 г. От: 2018-05-22 2018-12-07 15:35:40
Плащане по Договор №: 220Р/22.05.2018 г. От: 2018-05-22 2018-12-07 15:36:12
Плащане по Договор №: 220Р/22.05.2018 г. От: 2018-05-22 2018-12-07 15:36:41
Плащане по Договор №: 220Р/22.05.2018 г. От: 2018-05-22 2018-12-07 15:37:12
Плащане по Договор №: 220Р/22.05.2018 г. От: 2018-05-22 2018-12-07 15:37:44
Плащане по Договор №: 220Р/22.05.2018 г. От: 2018-05-22 2018-12-07 15:38:18
Плащане по Договор №: 220Р/22.05.2018 г. От: 2018-05-22 2018-12-07 15:38:47
Плащане по Договор №: 220Р/22.05.2018 г. От: 2018-05-22 2018-12-07 15:39:14
Плащане по Договор №: 220Р/22.05.2018 г. От: 2018-05-22 2018-12-07 15:39:47
Плащане по Договор №: 220Р/22.05.2018 г. От: 2018-05-22 2018-12-07 15:40:20
Плащане по Договор №: 220Р/22.05.2018 г. От: 2018-05-22 2018-12-07 15:41:05
Плащане по Договор №: 220Р/22.05.2018 г. От: 2018-05-22 2018-12-07 15:41:07
Плащане по Договор №: 220Р/22.05.2018 г. От: 2018-05-22 2018-12-07 15:41:38
Плащане по Договор №: 220Р/22.05.2018 г. От: 2018-05-22 2018-12-07 15:41:53
Плащане по Договор №: 220Р/22.05.2018 г. От: 2018-05-22 2018-12-07 15:42:10
Плащане по Договор №: 220Р/22.05.2018 г. От: 2018-05-22 2018-12-07 15:43:08
Плащане по Договор №: 220Р/22.05.2018 г. От: 2018-05-22 2018-12-07 15:43:37
Плащане по Договор №: 220Р/22.05.2018 г. От: 2018-05-22 2018-12-07 15:44:56
Плащане по Договор №: 220Р/22.05.2018 г. От: 2018-05-22 2018-12-07 15:45:32
Плащане по Договор №: 220Р/22.05.2018 г. От: 2018-05-22 2019-01-09 10:35:58
Плащане по Договор №: 220Р/22.05.2018 г. От: 2018-05-22 2019-01-09 10:37:08
Плащане по Договор №: 220Р/22.05.2018 г. От: 2018-05-22 2019-01-09 10:37:59
Плащане по Договор №: 220Р/22.05.2018 г. От: 2018-05-22 2019-01-09 10:38:31
Плащане по Договор №: 220Р/22.05.2018 г. От: 2018-05-22 2019-01-09 10:39:10
Плащане по Договор №: 220Р/22.05.2018 г. От: 2018-05-22 2019-01-09 10:39:49
Плащане по Договор №: 220Р/22.05.2018 г. От: 2018-05-22 2019-01-09 10:40:20
Плащане по Договор №: 220Р/22.05.2018 г. От: 2018-05-22 2019-01-09 10:40:56
Плащане по Договор №: 220Р/22.05.2018 г. От: 2018-05-22 2019-01-09 10:41:31
Плащане по Договор №: 220Р/22.05.2018 г. От: 2018-05-22 2019-01-09 10:42:03
Плащане по Договор №: 220Р/22.05.2018 г. От: 2018-05-22 2019-01-09 10:42:35
Плащане по Договор №: 220Р/22.05.2018 г. От: 2018-05-22 2019-01-09 10:43:09
Плащане по Договор №: 220Р/22.05.2018 г. От: 2018-05-22 2019-01-09 10:43:39
Плащане по Договор №: 220Р/22.05.2018 г. От: 2018-05-22 2019-01-22 12:50:29
Плащане по Договор №: 220Р/22.05.2018 г. От: 2018-05-22 2019-05-14 12:02:55
Плащане по Договор №: 220Р/22.05.2018 г. От: 2018-05-22 2019-07-16 15:02:20

<-- Обратно към поръчката