Филтрирай по:

Тип на поръчката:Електронни обществени поръчки след 15.06.2020г

За архив процедури преди 01.10.2014

Информация по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

АОП номер:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Периодична доставка на ветеринарномедицински продукти за нуждите на Аграрен факултет, Ветеринарномедицински факултет и Учебно - опитно стопанство при Тракийски Университет гр. Стара Загора

Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11

Контрагент: ВЕТФАРМ КОМЕРС

Продължителност на договора: 12 Месец(и)

Сума на договора: 45500.00 лв.

Пояснение:29572017111604_Dogovor_Vetfarm Komers_2017.pdf
ПубликацияДата
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-06-06 09:20:11
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-06-06 09:22:10
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-06-06 09:23:03
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-06-06 09:23:56
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-06-06 09:24:47
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-06-06 09:25:29
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-06-06 09:26:02
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-06-06 09:26:36
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-06-06 09:27:36
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-06-06 09:28:08
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-06-06 09:28:44
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-06-06 09:29:24
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-06-06 09:29:59
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-06-06 09:30:36
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-06-06 09:31:08
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-06-06 09:31:38
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-06-06 09:32:13
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-06-06 09:32:45
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-06-06 09:33:12
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-06-06 09:33:59
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-06-06 09:34:32
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-06-06 09:35:17
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-06-06 09:37:06
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-06-06 09:38:01
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-06-06 09:38:57
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-06-06 09:39:33
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-06-06 09:40:07
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-06-06 09:40:45
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-06-06 09:41:07
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-06-06 09:41:56
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-06-06 09:42:24
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-06-06 09:43:18
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-06-06 09:43:49
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-06-06 09:44:29
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-07-11 13:38:00
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-07-11 13:38:36
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-07-11 13:39:44
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-07-11 13:40:27
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-07-11 13:41:11
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-07-11 13:41:44
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-07-13 15:36:32
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-08-04 09:08:26
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-08-04 09:09:32
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-08-04 09:10:07
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-08-04 09:10:41
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-08-04 09:11:00
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-08-04 09:12:15
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-08-04 09:12:38
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-09-08 10:38:23
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-09-08 10:39:09
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-09-08 10:39:48
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-09-08 10:40:20
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-09-08 10:40:56
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-11-07 09:53:20
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-11-07 09:57:03
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-11-07 09:57:35
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-11-07 09:58:23
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-11-07 09:58:59
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-11-07 09:59:31
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-11-07 10:00:08
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-11-07 10:00:41
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-11-07 10:01:13
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-11-07 10:01:59
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-11-07 10:02:39
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-11-07 10:03:17
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-11-07 10:03:57
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-11-07 10:04:30
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-11-07 10:05:04
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-11-07 10:05:38
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-12-07 10:30:07
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-12-07 10:30:46
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-12-07 10:31:55
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-12-07 10:32:22
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-12-07 10:32:57
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-12-07 10:33:24
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-12-07 10:33:54
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-12-07 10:34:23
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2017-12-07 10:35:06
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2018-01-08 10:27:24
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2018-01-08 10:27:54
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2018-01-08 10:28:22
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2018-01-08 10:28:51
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2018-01-08 10:29:18
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2018-03-21 14:18:54
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2018-03-21 14:20:05
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2018-03-21 14:20:44
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2018-03-21 14:21:22
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2018-03-21 14:21:54
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2018-03-21 14:22:30
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2018-03-21 14:23:02
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2018-03-21 14:23:34
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2018-03-21 14:24:10
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2018-03-21 14:24:39
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2018-03-21 14:25:08
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2018-03-21 14:25:43
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2018-03-21 14:26:09
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2018-03-21 14:26:38
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2018-03-21 14:27:05
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2018-05-10 14:24:41
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2018-05-10 14:29:44
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2018-05-10 14:30:15
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2018-05-10 14:31:00
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2018-05-10 14:31:27
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2018-05-10 14:32:07
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2018-05-10 14:32:40
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2018-05-10 14:33:12
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2018-05-10 14:33:44
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2018-05-10 14:34:15
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2018-05-10 14:34:49
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2018-05-10 14:35:24
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2018-06-07 10:49:46
Плащане по Договор №: 129 Р /11.04.2017 От: 2017-04-11 2018-06-07 10:50:24

<-- Обратно към поръчката