Филтрирай по:

Тип на поръчката:Електронни обществени поръчки след 15.06.2020г

За архив процедури преди 01.10.2014

Информация по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

АОП номер:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на оборудване, материали и консумативи към него, по проект BG161PO003-1.2.04-0081-C0001 „Развитие капацитета за научно-изследователска и развойна дейност на Тракийски университет Стара Загора, посредством обновяване и модернизиране на оборудването за приложни изследвания

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-06-26 15:40:00
№ 20150624bHOG174180

Описание:

Предметът на поръчката включва доставка на оборудване и консумативи /за пробен пуск на доставяната апартура/ към него, по проект  BG161PO003-1.2.04-0081-C0001 „Развитие капацитета за научно-изследователска и развойна дейност на Тракийски университет Стара Загора, посредством обновяване и модернизиране на оборудването за приложни изследвания“,с две обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 - Доставка на Високоразделителен масспектрометър - оборудване за Централна научно изследователска лаборатория. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - Доставка на Лабораторна центрофуга с охлаждане - оборудване за Централна научно изследователска лаборатория. Дейностите по изпълнение на тази обществена поръчка включват доставка на оборудване и материали и консумативи към него /материалите и консумативите са нужни само за тестовия пуск на оборудването –консумативите са предмет на друга процедура/, които да създадат възможности за провеждане на качествена научно-изследователска и развойна дейност в Тракийски Университет – Стара Загора. Оборудването, което ще бъде доставено е свързано пряко с дейността на Тракийски университет.


Документи
46132015261506_Obqvlenie CNIL 2015 ED 26062015_AOP_PDF.pdf
50202015261506_Reshenie_CNIL_E_ 26062015_AOP_podpis_PDF.pdf
55082015101507_Trujna-Doks-CNIL-26062015 canceled.pdf
02572015101607_Trujna-Doks-CNIL-10072015_current_web.doc

ПубликацияДата
Решение за промяна 2015-07-10 15:45:00
Отговор на въпрос 2015-07-17 15:10:00
Отговор на въпрос 2015-07-17 15:15:00
Решение за прекратяване 2015-08-24 16:10:00

<-- Обратно към поръчки