Филтрирай по:

Тип на поръчката:Електронни обществени поръчки след 15.06.2020г

За архив процедури преди 01.10.2014

Информация по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

АОП номер:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Необходимостта от проектанска услуга за изменение на одобрен инвестиционен проект за изграждане на обект: „Учебно -битов комплекс -ВИЗВМ - гр. Стара Загора", подобект "Библиотека" с намерение за актуализация на проекта чрез придобиване на многофункционалност на проектираната сграда.

Тип поръчка: Договаряне без обявление

Дата: 2015-08-24 12:52:45
№ 20150824MpkK294283

Описание:

Настоящата обществена поръчка се открива във връзка с необходимостта от изменение на одобрен на 30.07.1990г. инвестиционен проект за изграждане на: „Учебно – битов комплекс – ВИЗВМ- гр. Стара Загора“, подобект „Библиотека“ с проектант – инж. Димитър Имаретски. В качеството си на проектант на горепосочения проект, инж. Димитър Имаретски се явява носител на авторско право по смисъла на чл.12, ал.1 и ал.2 от Закона за авторското право и сродните му права, вкл. на изключителното право на използване чрез преработване на създаденото от него произведение по смисъла на чл.18, ал.1, във вр. с ал.2,т.8 от ЗАПСП. Възлагането на  дейността по изработване на изменение на одобрения инвестиционен проект на трето лице ,различно от неговия автор, би довело до нарушение на установените в чл.18, ал.1 във вр. с ал.2,т.8 от ЗАПСП и защитени със същия закон изключителни имуществени права на проектанта на сградата – подобект „Библиотека“. Горепосочените обстоятелства, дават основание да бъде приложена нормата  на чл.90, ал.1,т.3 от ЗОП, като възлагането на поръчката за изменение на одобрения инвестиционен проект бъде извършено по реда и условията на раздел ІІ , глава Седма на Закона за обществените поръчки чрез процедура на договаряне без обявление, като поканата за договаряне бъде отправена до автора на Инвестиционния проект – инж. Димитър Веселинов Имаретски.


Документи
09372015241308_Reshenie_Biblioteka_24082015 PDF.pdf
30332015241308_Покана договаряне - инж Имаретски 2015.doc
30432015241308_Приложения _24_08_20152).docx

ПубликацияДата
Решение за определяне на изпълнител 2015-09-29 11:50:00
Договор 2015-09-30 14:45:00
Информация за сключен договор 2015-10-01 15:20:00
Информация за изпълнен договор Библиотека - 720615 2016-03-18 14:25:00

<-- Обратно към поръчки