Филтрирай по:

Тип на поръчката:Електронни обществени поръчки след 15.06.2020г

За архив процедури преди 01.10.2014

Информация по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

АОП номер:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Периодична доставка на необходимите количества комбиниран фураж за животни за нуждите на Аграрен факултет, Ветеринарномедицински факултет, Медицински факултет и Учебно – опитно стопанство при тракийски университет, гр. Стара Загора, по обособени позиции

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-08-27 08:57:25
№ 20150826iPNz305823

Описание:

Осем обособени позиции, съдържащите се в наименованието на настоящата обществена поръчка. Могат да се подават оферти за една или няколко обособени позиции.

обособена позиция №1 – Периодична доставка на фураж за кокошки

обособена позиция № 2 – Периодична доставка на фураж за гризачи

обособена позиция № 3 – Периодична доставка на фураж за животни

обособена позиция № 4 – Периодична доставка на шрот

обособена позиция № 5 – Периодична доставка на пшеница

обособена позиция № 6 – Периодична доставка на царевица

обособена позиция № 7 – Периодична доставка на креда

обособена позиция № 8 – Периодична доставка на изсушен спиртоварен остатък 


Документи
08462015271108_PP_ PK_Kombiniran furaj_ 2015 PDF.pdf
08522015271108_PP_ Kombiniran furaj_ 2015.doc

ПубликацияДата
Заповед за промяна в часа за отваряне на офертите 2015-09-07 14:35:00
Договор 2015-11-04 09:35:00
Разплащания по договор № 404 от 13.10.2015г. 2016-06-08 10:15:00
Договор № 404Р от 13.10.2015г. От дата: 2015-10-13 2015-11-04 09:35:00

<-- Обратно към поръчки