Филтрирай по:

Тип на поръчката:Електронни обществени поръчки след 15.06.2020г

За архив процедури преди 01.10.2014

Информация по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

АОП номер:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора и за извършване на специализирани доставки и услуги свързани с тази дейност“

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2016-04-13 16:48:54
№ 20160216AByG516031

Описание:

„Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора и за извършване на специализирани доставки и услуги свързани с тази дейност“. Настоящата поръчка е обособена в две отделни позиции:

Обособена позиция № 1 Осигуряване на цифрова мобилна телефонна връзка по стандарт GSM/UMTS заедно с определен пакет от допълнителни гласови услуги, SMS, MMS, Internet и други услуги организирани в една корпоративна група“

Обособена позиция № 2 „Осигуряване на фиксирани телефонни връзки с предоставяне на фиксирани гласови услуги заедно с определен пакет от допълнителни гласови и други услуги, в мрежата на избрания изпълнител за географски номера използвани от Възложителя“


Документи
51272016131604_Reshenie.pdf
51392016131604_Obayvlenie.pdf
52402016131604_Dokumentaciya_2016_Ok.doc
52502016131604_Pril_1_Teh_zadanie_Otkrita_Procedura.docx
53132016131604_Pril_2_Metodika.docx
13262016150904_Obrazci_Ok.docx

ПубликацияДата
Протокол № 1 2016-05-19 15:10:00
Уведомително писмо за отваряне на цена 2016-06-15 16:25:00
Уведомление по чл. 71, ал. 5 от ЗОП 2016-07-04 15:30:00
Протокол № 2 2016-07-12 14:30:00
Протокол № 3 2016-07-12 14:30:00
Протокол № 4 2016-07-12 14:30:00
Протокол № 5 2016-07-12 14:30:00
Решение за избор на изпълнител 2016-07-12 14:30:00
Договор № 233Р от 25.08.2016г. 2016-08-29 14:15:00
Приложения към Договор № 233Р от 25.08.2016г. 2016-08-29 14:15:00
договор № 234Р от 25.08.2016г. 2016-08-29 14:20:00
Приложения към Договор № 234Р от 25.08.2016г. 2016-08-29 14:20:00
Разпределение - мобилни 2016-08-29 14:20:00
Информация за сключен договор 2016-09-21 15:45:00
Разпределение - стационарни 2016-08-29 14:25:00
Обявление за приключил договор № 233Р от 25.08.2016 г. 2017-10-02 16:05:00
Обявление за приключил договор № 234Р от 25.08.2016 г. 2017-10-02 16:05:00
Договор № 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2016-12-14 13:20:00
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2016-12-16 14:03:28
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2016-12-20 13:27:44
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2016-12-20 13:33:27
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2016-12-20 13:58:03
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-01-09 13:53:20
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-01-17 13:02:32
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-01-25 12:20:52
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-02-02 15:24:04
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-02-03 13:55:57
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-02-03 13:58:03
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-02-03 14:28:32
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-02-07 13:06:53
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-02-24 13:51:42
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-03-09 13:43:26
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-03-10 09:32:09
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-03-16 11:09:00
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-03-16 11:11:00
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-04-04 14:58:30
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-04-05 16:47:50
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-04-05 16:51:44
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-04-05 16:56:49
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-04-05 17:00:22
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-04-18 14:22:32
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-04-19 14:32:08
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-04-25 10:57:55
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-05-09 14:07:30
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-05-11 13:55:01
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-05-16 13:31:52
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-05-16 13:32:50
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-05-16 13:33:52
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-05-17 14:07:29
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-05-17 14:10:19
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-05-31 15:00:54
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-06-06 11:20:00
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-06-06 13:19:05
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-06-07 16:22:47
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-06-12 13:35:17
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-06-20 15:06:23
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-06-21 10:41:41
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-07-07 11:23:46
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-07-11 13:06:06
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-07-14 09:00:52
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-07-21 11:16:00
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-08-02 11:57:20
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-08-04 11:44:53
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-08-04 12:41:05
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-08-31 14:41:03
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-09-05 15:06:54
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-09-07 13:49:41
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-09-08 10:42:08
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-09-08 10:42:57
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-10-02 14:01:19
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-10-02 14:02:36
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-10-02 14:05:18
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-10-04 15:59:53
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-10-05 10:25:13
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-10-06 16:14:00
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-10-16 10:37:21
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-10-31 16:01:44
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-11-06 16:43:36
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-11-07 10:11:24
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-11-30 16:06:38
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-12-05 11:21:42
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-12-05 11:28:59
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-12-05 11:33:34
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-12-05 11:40:40
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-12-05 12:53:16
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-12-05 14:26:46
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-12-07 10:48:00
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-12-11 14:38:13
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2018-01-02 16:14:57
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2018-01-05 16:38:52
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2018-01-08 09:49:06
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2018-02-08 13:50:20
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2018-02-16 14:39:10
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2018-02-16 14:40:25
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2018-02-16 14:41:02
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2018-02-16 14:41:51
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2018-02-16 14:42:26
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2018-02-16 14:43:15
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2018-02-16 14:44:13
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2018-02-16 14:44:52
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2018-02-16 14:45:36
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2018-02-16 14:46:41
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2018-02-19 10:07:47
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2018-02-20 10:47:38
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2018-04-16 09:16:54
Плащане по договор №: 233Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2018-07-05 14:36:52
Договор № 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2016-12-14 13:20:00
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2016-12-16 14:04:35
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2016-12-20 13:38:12
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2016-12-20 14:00:46
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-01-09 13:54:16
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-01-17 13:03:39
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-01-25 12:24:49
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-01-25 12:26:58
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-02-01 10:58:26
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-02-01 11:00:11
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-02-02 15:26:42
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-02-03 13:59:21
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-02-03 14:00:30
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-02-03 14:30:41
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-02-07 13:08:29
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-03-02 11:25:43
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-03-09 13:45:26
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-03-10 09:31:02
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-03-16 10:51:00
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-03-29 13:20:53
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-03-29 13:44:58
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-03-29 13:45:50
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-03-29 13:46:31
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-03-29 13:50:56
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-03-29 13:51:38
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-04-04 14:59:16
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-04-05 17:05:32
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-04-05 17:06:46
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-04-05 17:07:58
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-04-05 17:10:08
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-04-05 17:12:02
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-04-05 17:13:26
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-04-18 14:23:56
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-04-19 14:33:04
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-04-25 10:59:55
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-05-09 14:09:34
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-05-11 13:53:28
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-05-16 13:39:28
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-05-16 13:40:03
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-05-16 13:42:55
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-05-17 13:56:33
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-05-17 13:59:00
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-05-31 15:03:03
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-06-06 11:21:15
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-06-06 13:20:03
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-06-07 16:24:59
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-06-12 13:36:57
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-06-20 15:07:21
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-06-21 10:44:04
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-07-07 11:25:09
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-07-11 13:07:30
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-07-14 09:03:00
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-07-21 11:19:10
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-08-02 11:56:06
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-08-04 11:45:35
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-08-04 12:42:54
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-08-31 14:41:51
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-09-05 15:10:47
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-09-07 13:53:51
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-09-08 10:44:06
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-09-08 10:44:44
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-10-02 14:18:35
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-10-02 14:19:35
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-10-02 14:21:53
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-10-04 16:00:36
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-10-05 10:26:50
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-10-06 16:14:55
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-10-16 10:38:15
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-10-31 16:01:01
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-11-06 16:46:03
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-11-07 10:12:33
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-11-30 16:07:40
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-12-06 09:13:28
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-12-06 09:15:32
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-12-06 09:18:11
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-12-06 09:19:32
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-12-06 09:23:20
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-12-06 09:30:10
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-12-06 09:33:49
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-12-06 09:36:24
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-12-07 10:48:50
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2017-12-11 14:41:27
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2018-01-02 16:15:32
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2018-01-05 16:40:47
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2018-01-08 09:50:05
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2018-02-08 14:00:17
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2018-02-14 14:42:59
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2018-02-16 14:47:53
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2018-02-16 14:48:36
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2018-02-16 14:49:06
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2018-02-16 14:49:46
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2018-02-16 14:50:19
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2018-02-16 14:50:51
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2018-02-16 14:51:20
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2018-02-16 14:52:12
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2018-02-16 14:52:43
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2018-02-16 14:53:31
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2018-02-19 10:08:52
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2018-02-20 10:48:21
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2018-04-16 09:41:56
Плащане по договор №: 234Р от 25.08.2016 г. От дата: 2016-08-25 2018-07-05 14:39:01

<-- Обратно към поръчки