Филтрирай по:

Тип на поръчката:Електронни обществени поръчки след 15.06.2020г

За архив процедури преди 01.10.2014

Информация по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

АОП номер:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на природен газ за отопление за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора

Тип поръчка: ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ

Дата: 2017-08-08 14:00:00
№ 20170804raim1277821

Описание:Документи
47072017081408_Reshenie.pdf

ПубликацияДата
Обявление за възложена поръчка 2018-01-31 15:40:00
Договор № 008ДИПКУ От дата: 2018-01-03 2018-01-31 15:20:00
Плащане по договор №: 008ДИПКУ От дата: 2018-01-03 2018-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: 008ДИПКУ От дата: 2018-01-03 2018-01-09 00:00:00
Плащане по договор №: 008ДИПКУ От дата: 2018-01-03 2018-02-07 00:00:00
Плащане по договор №: 008ДИПКУ От дата: 2018-01-03 2018-02-07 00:00:00
Плащане по договор №: 008ДИПКУ От дата: 2018-01-03 2018-03-08 00:00:00
Плащане по договор №: 008ДИПКУ От дата: 2018-01-03 2018-03-08 00:00:00
Плащане по договор №: 008ДИПКУ От дата: 2018-01-03 2018-03-19 00:00:00
Плащане по договор №: 008ДИПКУ От дата: 2018-01-03 2018-04-10 00:00:00
Плащане по договор №: 008ДИПКУ От дата: 2018-01-03 2018-04-10 00:00:00
Плащане по договор №: 008ДИПКУ От дата: 2018-01-03 2018-04-10 00:00:00
Плащане по договор №: 008ДИПКУ От дата: 2018-01-03 2018-05-08 13:00:00
Плащане по договор №: 008ДИПКУ От дата: 2018-01-03 2018-05-08 00:00:00
Плащане по договор №: 008ДИПКУ От дата: 2018-01-03 2018-10-12 13:46:00
Плащане по договор №: 008ДИПКУ От дата: 2018-01-03 2018-09-16 00:00:00
Плащане по договор №: 008ДИПКУ От дата: 2018-01-03 2018-10-05 00:00:00
Плащане по договор №: 008ДИПКУ От дата: 2018-01-03 2018-10-01 00:00:00
Плащане по договор №: 008ДИПКУ От дата: 2018-01-03 2018-10-05 00:00:00
Договор № 009ДИПКУ От дата: 2018-01-03 2018-01-31 15:20:00
Плащане по договор №: 009ДИПКУ От дата: 2018-01-03 2018-01-08 00:00:00
Плащане по договор №: 009ДИПКУ От дата: 2018-01-03 2018-01-09 00:00:00
Плащане по договор №: 009ДИПКУ От дата: 2018-01-03 2018-02-07 00:00:00
Плащане по договор №: 009ДИПКУ От дата: 2018-01-03 2018-02-07 00:00:00
Плащане по договор №: 009ДИПКУ От дата: 2018-01-03 2018-04-10 00:00:00
Плащане по договор №: 009ДИПКУ От дата: 2018-01-03 2018-05-08 00:00:00
Плащане по договор №: 009ДИПКУ От дата: 2018-01-03 2018-05-08 00:00:00
Плащане по договор №: 009ДИПКУ От дата: 2018-01-03 2018-10-05 00:00:00
Плащане по договор №: 009ДИПКУ От дата: 2018-01-03 2018-10-05 00:00:00
Договор № 010МФ От дата: 2018-01-03 2018-01-31 15:30:00
Плащане по договор №: 010МФ От дата: 2018-01-03 2018-02-07 15:39:09
Плащане по договор №: 010МФ От дата: 2018-01-03 2018-02-07 15:41:18
Плащане по договор №: 010МФ От дата: 2018-01-03 2018-03-26 15:59:28
Плащане по договор №: 010МФ От дата: 2018-01-03 2018-03-26 16:06:51
Плащане по договор №: 010МФ От дата: 2018-01-03 2018-03-26 16:43:42
Плащане по договор №: 010МФ От дата: 2018-01-03 2018-04-20 09:55:05
Плащане по договор №: 010МФ От дата: 2018-01-03 2018-04-20 09:56:46
Плащане по договор №: 010МФ От дата: 2018-01-03 2018-04-20 09:57:59
Плащане по договор №: 010МФ От дата: 2018-01-03 2018-05-02 10:05:52
Плащане по договор №: 010МФ От дата: 2018-01-03 2018-05-02 10:07:39
Плащане по договор №: 010МФ От дата: 2018-01-03 2018-12-18 09:24:50
Плащане по договор №: 010МФ От дата: 2018-01-03 2019-01-25 08:23:27
Плащане по договор №: 010МФ От дата: 2018-01-03 2019-01-25 08:25:38
Плащане по договор №: 010МФ От дата: 2018-01-03 2019-01-25 09:09:30
Плащане по договор №: 010МФ От дата: 2018-01-03 2019-02-11 16:43:49
Плащане по договор №: 010МФ От дата: 2018-01-03 2019-02-11 16:47:15
Плащане по договор №: 010МФ От дата: 2018-01-03 2019-02-11 16:48:23
Договор № 011МФ От дата: 2018-01-03 2018-01-31 15:30:00
Плащане по договор №: 011МФ От дата: 2018-01-03 2018-02-07 15:44:28
Плащане по договор №: 011МФ От дата: 2018-01-03 2018-03-26 16:09:50
Плащане по договор №: 011МФ От дата: 2018-01-03 2018-03-26 16:12:00
Плащане по договор №: 011МФ От дата: 2018-01-03 2018-04-20 09:59:36
Плащане по договор №: 011МФ От дата: 2018-01-03 2018-04-20 10:01:14
Плащане по договор №: 011МФ От дата: 2018-01-03 2018-04-20 10:09:24
Плащане по договор №: 011МФ От дата: 2018-01-03 2018-05-02 10:09:40
Плащане по договор №: 011МФ От дата: 2018-01-03 2018-12-18 09:27:48
Плащане по договор №: 011МФ От дата: 2018-01-03 2019-01-25 09:00:04
Плащане по договор №: 011МФ От дата: 2018-01-03 2019-01-25 09:11:46
Плащане по договор №: 011МФ От дата: 2018-01-03 2019-02-11 16:50:16
Плащане по договор №: 011МФ От дата: 2018-01-03 2019-02-11 16:51:12
Договор № 012ПФ От дата: 2018-01-03 2018-01-31 15:30:00
Договор № 017ФТТ От дата: 2018-01-05 2018-01-31 15:30:00
Плащане по договор №: 017ФТТ От дата: 2018-01-05 2018-07-05 13:01:02
Плащане по договор №: 017ФТТ От дата: 2018-01-05 2018-07-05 13:12:27
Плащане по договор №: 017ФТТ От дата: 2018-01-05 2018-07-05 13:21:24
Плащане по договор №: 017ФТТ От дата: 2018-01-05 2018-07-05 13:22:15
Плащане по договор №: 017ФТТ От дата: 2018-01-05 2018-07-05 13:29:18
Плащане по договор №: 017ФТТ От дата: 2018-01-05 2018-12-07 13:25:14
Плащане по договор №: 017ФТТ От дата: 2018-01-05 2019-02-01 13:28:21
Плащане по договор №: 017ФТТ От дата: 2018-01-05 2019-02-15 08:15:24
Плащане по договор №: 017ФТТ От дата: 2018-01-05 2019-03-20 10:26:42
Плащане по договор №: 017ФТТ От дата: 2018-01-05 2019-04-11 15:23:22

<-- Обратно към поръчки