Филтрирай по:

Тип на поръчката:



Електронни обществени поръчки след 15.06.2020г

За архив процедури преди 01.10.2014

Информация по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

АОП номер:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:



Обществени поръчки

Застраховане на студенти по проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Тип поръчка: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Дата: 2020-03-02 13:29:24
№ 20200302zYON2610451

Описание:



Документи
31232020021303_Ukazaniya_Z.pdf
31302020021303_Inf_Obyava.pdf
31362020021303_Obyava_Z.pdf
31432020021303_Obrazci_Zastr_Praktiki.doc

ПубликацияДата
Информация по чл. 188, ал. 2 от ЗОП 2020-03-13 08:20:00
Протокол 2020-03-18 14:25:00
Договор № Н004-10 От дата: 2020-03-30 2020-04-22 10:25:00

<-- Обратно към поръчки