Филтрирай по:

Тип на поръчката:Електронни обществени поръчки след 15.06.2020г

За архив процедури преди 01.10.2014

Информация по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

АОП номер:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Периодична доставка на строителни материали, електро-материали и сходни изделия за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора

Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18

Контрагент: МЕГАДОМ

Продължителност на договора: 24 Месец(и)

Сума на договора: 31000.00 лв.

Пояснение:13062018200906_Dogovor_280P-18062018.pdf
ПубликацияДата
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2018-08-02 11:30:27
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2018-08-02 11:31:42
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2018-08-15 15:42:18
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2018-08-16 10:25:49
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2018-09-04 13:38:45
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2018-09-14 14:45:54
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2018-09-19 11:32:11
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2018-09-20 11:51:47
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2018-10-08 13:25:42
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2018-10-08 13:26:02
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2018-10-08 13:26:35
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2018-10-08 13:26:59
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2018-10-08 13:27:26
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2018-10-01 00:00:00
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2018-07-26 00:00:00
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2018-10-15 11:46:10
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2018-10-26 11:07:09
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2018-11-07 11:16:13
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2018-11-07 11:16:53
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2018-11-07 11:17:31
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2018-11-07 11:19:00
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2018-11-07 11:19:40
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2018-11-07 11:20:37
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2018-11-07 11:21:10
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2018-11-07 11:21:52
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2018-11-08 11:34:47
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2018-11-08 11:36:43
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2018-11-08 15:47:16
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2018-11-08 15:48:17
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2018-11-08 15:49:14
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2018-11-08 15:50:17
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2018-11-12 14:15:52
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2018-11-12 14:19:46
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2018-11-12 14:21:03
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2018-11-12 14:22:31
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2018-11-12 14:23:23
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2018-11-12 14:24:23
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2018-11-19 14:24:52
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2018-11-28 11:34:21
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2018-11-28 11:34:49
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2018-11-28 14:17:13
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2018-12-07 15:47:13
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2018-12-07 15:47:59
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2018-12-07 15:48:37
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2019-01-03 15:42:03
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2019-01-03 15:42:25
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2019-01-09 10:56:38
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2019-01-09 10:57:23
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2019-01-09 10:58:03
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2019-01-09 10:58:39
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2019-01-09 10:59:37
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2019-01-09 11:00:12
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2019-01-09 11:00:51
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2019-01-22 12:51:44
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2019-01-22 12:52:47
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2019-01-22 12:53:57
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2019-01-22 12:55:12
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2019-01-25 09:21:17
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2019-01-25 09:28:04
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2019-01-25 09:29:14
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2019-02-04 15:02:45
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2019-02-25 14:38:46
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2019-02-27 15:26:52
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2019-02-27 15:27:13
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2019-02-27 15:27:43
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2019-02-27 15:28:09
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2019-02-27 15:28:39
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2019-04-09 10:21:24
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2019-04-11 11:28:35
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2019-04-11 11:29:29
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2019-04-11 11:41:19
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2019-04-11 11:45:47
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2019-04-11 15:18:16
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2019-05-14 13:44:08
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2019-05-16 15:08:06
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2019-05-16 15:08:28
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2019-05-16 15:09:00
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2019-05-16 15:09:58
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2019-07-16 15:20:00
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2019-07-16 15:21:51
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2019-07-16 15:22:48
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2019-07-16 16:09:36
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2019-07-16 16:10:34
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2019-08-19 16:31:38
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2019-08-19 16:32:49
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2019-11-18 15:13:23
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2020-04-21 13:32:43
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2020-04-21 13:34:40
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2020-04-21 13:36:30
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2020-04-21 13:55:50
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2020-04-21 13:58:07
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2020-04-21 14:00:11
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2020-04-21 14:01:54
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2020-04-21 14:03:53
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2020-04-21 14:04:51
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2020-04-21 14:07:35
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2020-07-20 09:35:30
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2020-07-20 09:45:52
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2020-07-20 09:52:41
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2020-07-20 09:55:04
Плащане по Договор №: 280Р/18.06.2018 г. От: 2018-06-18 2020-07-20 09:57:56

<-- Обратно към поръчката