Филтрирай по:

Тип на поръчката:Електронни обществени поръчки след 15.06.2020г

За архив процедури преди 01.10.2014

Информация по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

АОП номер:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Доставка чрез посредничеството чрез борсова сделка за доставка на горива за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора по структурни звена. Доставките са разделени в две обособени позиции: обособена позиция № 1 "Доставка на горива за служебни автомобили, чрез зареждане от бензиностанции на изпълнителя" и обособена позиция № 2 "Доставка на дизелово минерално гориво на място необходимо за селскостопанските машини, за нуждите на Учебно-опитно стопанство". Срок на договора 24 месеца. Договорите за доставка по двете обособени позиции ще се сключат в съответствие с чл. 79, ал. 4 от ЗОП по правилата на стокова борса.

Договор №: 434УОС От: 2018-11-30

Контрагент: Тера Корп ЕООД

Продължителност на договора: 24 Месец(и)

Сума на договора: 171360.00 лв.

Пояснение:43412018131112_Dogovor_434UOS_31112018_Z.pdf
ПубликацияДата
Плащане по Договор №: 434УОС От: 2018-11-30 2019-11-25 13:27:00
Плащане по Договор №: 434УОС От: 2018-11-30 2019-11-25 13:32:00
Плащане по Договор №: 434УОС От: 2018-11-30 2019-11-25 13:34:44
Плащане по Договор №: 434УОС От: 2018-11-30 2019-11-25 13:41:00
Плащане по Договор №: 434УОС От: 2018-11-30 2019-11-25 13:44:00
Плащане по Договор №: 434УОС От: 2018-11-30 2019-11-25 13:47:00
Плащане по Договор №: 434УОС От: 2018-11-30 2019-11-25 13:49:00
Плащане по Договор №: 434УОС От: 2018-11-30 2019-11-25 13:58:00
Плащане по Договор №: 434УОС От: 2018-11-30 2019-11-25 13:59:00
Плащане по Договор №: 434УОС От: 2018-11-30 2019-11-27 10:21:07
Плащане по Договор №: 434УОС От: 2018-11-30 2019-12-12 15:27:00
Плащане по Договор №: 434УОС От: 2018-11-30 2020-02-13 13:58:00
Плащане по Договор №: 434УОС От: 2018-11-30 2020-02-13 14:00:00
Плащане по Договор №: 434УОС От: 2018-11-30 2020-06-11 11:31:00
Плащане по Договор №: 434УОС От: 2018-11-30 2020-06-11 11:35:00
Плащане по Договор №: 434УОС От: 2018-11-30 2020-07-09 13:00:00
Плащане по Договор №: 434УОС От: 2018-11-30 2020-10-23 10:04:00
Плащане по Договор №: 434УОС От: 2018-11-30 2020-10-23 10:08:00
Плащане по Договор №: 434УОС От: 2018-11-30 2020-12-01 15:18:00
Плащане по Договор №: 434УОС От: 2018-11-30 2021-02-04 14:49:00
Плащане по Договор №: 434УОС От: 2018-11-30 2021-02-04 15:06:00
Плащане по Договор №: 434УОС От: 2018-11-30 2021-02-04 15:17:00

<-- Обратно към поръчката