Филтрирай по:

Тип на поръчката:Електронни обществени поръчки след 15.06.2020г

За архив процедури преди 01.10.2014

Информация по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

АОП номер:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка чрез посредничеството чрез борсова сделка за доставка на горива за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора по структурни звена. Доставките са разделени в две обособени позиции: обособена позиция № 1 "Доставка на горива за служебни автомобили, чрез зареждане от бензиностанции на изпълнителя" и обособена позиция № 2 "Доставка на дизелово минерално гориво на място необходимо за селскостопанските машини, за нуждите на Учебно-опитно стопанство". Срок на договора 24 месеца. Договорите за доставка по двете обособени позиции ще се сключат в съответствие с чл. 79, ал. 4 от ЗОП по правилата на стокова борса.

Тип поръчка: ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ

Дата: 2018-11-02 14:53:48
№ 20181102DPsp2029256

Описание:Документи
55062018021411_Reshenie_Z.pdf

ПубликацияДата
Обявление за възложена поръчка 2018-12-13 11:35:00
Договор № 433Р От дата: 2018-11-30 2018-12-13 11:43:19
Плащане по договор №: 433Р От дата: 2018-11-30 2019-01-09 11:34:36
Плащане по договор №: 433Р От дата: 2018-11-30 2019-01-22 13:30:25
Плащане по договор №: 433Р От дата: 2018-11-30 2019-02-04 15:15:08
Плащане по договор №: 433Р От дата: 2018-11-30 2019-02-12 09:05:01
Плащане по договор №: 433Р От дата: 2018-11-30 2019-02-25 14:02:48
Плащане по договор №: 433Р От дата: 2018-11-30 2019-02-25 15:24:03
Плащане по договор №: 433Р От дата: 2018-11-30 2019-03-20 10:44:00
Плащане по договор №: 433Р От дата: 2018-11-30 2019-03-20 10:45:17
Плащане по договор №: 433Р От дата: 2018-11-30 2019-04-09 10:04:39
Плащане по договор №: 433Р От дата: 2018-11-30 2019-04-09 10:05:38
Плащане по договор №: 433Р От дата: 2018-11-30 2019-04-11 11:58:21
Плащане по договор №: 433Р От дата: 2018-11-30 2019-04-11 11:59:52
Плащане по договор №: 433Р От дата: 2018-11-30 2019-05-10 13:48:06
Плащане по договор №: 433Р От дата: 2018-11-30 2019-05-10 13:49:14
Плащане по договор №: 433Р От дата: 2018-11-30 2019-05-14 10:18:25
Плащане по договор №: 433Р От дата: 2018-11-30 2019-05-16 13:17:47
Плащане по договор №: 433Р От дата: 2018-11-30 2019-05-17 10:35:54
Плащане по договор №: 433Р От дата: 2018-11-30 2019-07-04 14:12:02
Плащане по договор №: 433Р От дата: 2018-11-30 2019-07-16 14:24:13
Плащане по договор №: 433Р От дата: 2018-11-30 2019-07-16 14:45:03
Плащане по договор №: 433Р От дата: 2018-11-30 2019-09-24 13:59:18
Плащане по договор №: 433Р От дата: 2018-11-30 2019-09-24 14:02:42
Плащане по договор №: 433Р От дата: 2018-11-30 2019-09-24 14:13:15
Плащане по договор №: 433Р От дата: 2018-11-30 2019-11-18 12:25:55
Плащане по договор №: 433Р От дата: 2018-11-30 2019-11-18 12:39:38
Плащане по договор №: 433Р От дата: 2018-11-30 2019-11-26 12:14:00
Плащане по договор №: 433Р От дата: 2018-11-30 2019-11-26 12:20:00
Плащане по договор №: 433Р От дата: 2018-11-30 2019-11-26 12:22:00
Плащане по договор №: 433Р От дата: 2018-11-30 2019-11-26 12:25:00
Плащане по договор №: 433Р От дата: 2018-11-30 2019-11-26 12:27:35
Плащане по договор №: 433Р От дата: 2018-11-30 2019-11-26 12:30:00
Плащане по договор №: 433Р От дата: 2018-11-30 2019-11-27 10:12:00
Плащане по договор №: 433Р От дата: 2018-11-30 2019-11-27 10:27:00
Плащане по договор №: 433Р От дата: 2018-11-30 2019-12-13 13:19:00
Плащане по договор №: 433Р От дата: 2018-11-30 2020-02-13 14:20:00
Плащане по договор №: 433Р От дата: 2018-11-30 2020-02-26 14:45:09
Плащане по договор №: 433Р От дата: 2018-11-30 2020-02-26 14:46:58
Плащане по договор №: 433Р От дата: 2018-11-30 2020-02-26 14:48:09
Плащане по договор №: 433Р От дата: 2018-11-30 2020-02-26 14:49:11
Плащане по договор №: 433Р От дата: 2018-11-30 2020-02-26 14:49:58
Плащане по договор №: 433Р От дата: 2018-11-30 2020-02-26 14:50:35
Плащане по договор №: 433Р От дата: 2018-11-30 2020-02-26 14:51:05
Плащане по договор №: 433Р От дата: 2018-11-30 2020-02-26 14:51:50
Плащане по договор №: 433Р От дата: 2018-11-30 2020-02-26 14:52:22
Плащане по договор №: 433Р От дата: 2018-11-30 2020-03-17 13:45:48
Плащане по договор №: 433Р От дата: 2018-11-30 2020-03-17 13:47:53
Плащане по договор №: 433Р От дата: 2018-11-30 2020-03-17 13:49:41
Плащане по договор №: 433Р От дата: 2018-11-30 2020-03-17 13:51:14
Плащане по договор №: 433Р От дата: 2018-11-30 2020-03-17 13:53:02
Плащане по договор №: 433Р От дата: 2018-11-30 2020-03-17 13:55:54
Плащане по договор №: 433Р От дата: 2018-11-30 2020-03-17 13:58:19
Плащане по договор №: 433Р От дата: 2018-11-30 2020-03-17 13:59:41
Плащане по договор №: 433Р От дата: 2018-11-30 2020-03-17 14:04:55
Плащане по договор №: 433Р От дата: 2018-11-30 2020-03-17 14:07:08
Плащане по договор №: 433Р От дата: 2018-11-30 2020-03-17 14:08:32
Плащане по договор №: 433Р От дата: 2018-11-30 2020-03-17 14:10:08
Плащане по договор №: 433Р От дата: 2018-11-30 2020-04-23 12:36:31
Плащане по договор №: 433Р От дата: 2018-11-30 2020-04-23 12:37:58
Плащане по договор №: 433Р От дата: 2018-11-30 2020-04-23 12:40:05
Плащане по договор №: 433Р От дата: 2018-11-30 2020-04-23 12:41:30
Плащане по договор №: 433Р От дата: 2018-11-30 2020-04-23 12:43:08
Плащане по договор №: 433Р От дата: 2018-11-30 2020-06-11 11:55:00
Плащане по договор №: 433Р От дата: 2018-11-30 2020-06-11 12:03:00
Плащане по договор №: 433Р От дата: 2018-11-30 2020-06-11 12:04:00
Плащане по договор №: 433Р От дата: 2018-11-30 2020-07-09 12:58:00
Плащане по договор №: 433Р От дата: 2018-11-30 2021-02-26 13:29:00
Плащане по договор №: 433Р От дата: 2018-11-30 2021-02-26 13:32:00
Плащане по договор №: 433Р От дата: 2018-11-30 2021-02-26 13:34:00
Плащане по договор №: 433Р От дата: 2018-11-30 2021-02-26 13:35:00
Плащане по договор №: 433Р От дата: 2018-11-30 2021-02-26 13:36:00
Плащане по договор №: 433Р От дата: 2018-11-30 2021-02-26 13:37:00
Плащане по договор №: 433Р От дата: 2018-11-30 2021-02-26 13:39:00
Договор № 434УОС От дата: 2018-11-30 2018-12-13 11:40:00
Плащане по договор №: 434УОС От дата: 2018-11-30 2019-11-25 13:27:00
Плащане по договор №: 434УОС От дата: 2018-11-30 2019-11-25 13:32:00
Плащане по договор №: 434УОС От дата: 2018-11-30 2019-11-25 13:34:44
Плащане по договор №: 434УОС От дата: 2018-11-30 2019-11-25 13:41:00
Плащане по договор №: 434УОС От дата: 2018-11-30 2019-11-25 13:44:00
Плащане по договор №: 434УОС От дата: 2018-11-30 2019-11-25 13:47:00
Плащане по договор №: 434УОС От дата: 2018-11-30 2019-11-25 13:49:00
Плащане по договор №: 434УОС От дата: 2018-11-30 2019-11-25 13:58:00
Плащане по договор №: 434УОС От дата: 2018-11-30 2019-11-25 13:59:00
Плащане по договор №: 434УОС От дата: 2018-11-30 2019-11-27 10:21:07
Плащане по договор №: 434УОС От дата: 2018-11-30 2019-12-12 15:27:00
Плащане по договор №: 434УОС От дата: 2018-11-30 2020-02-13 13:58:00
Плащане по договор №: 434УОС От дата: 2018-11-30 2020-02-13 14:00:00
Плащане по договор №: 434УОС От дата: 2018-11-30 2020-06-11 11:31:00
Плащане по договор №: 434УОС От дата: 2018-11-30 2020-06-11 11:35:00
Плащане по договор №: 434УОС От дата: 2018-11-30 2020-07-09 13:00:00
Плащане по договор №: 434УОС От дата: 2018-11-30 2020-10-23 10:04:00
Плащане по договор №: 434УОС От дата: 2018-11-30 2020-10-23 10:08:00
Плащане по договор №: 434УОС От дата: 2018-11-30 2020-12-01 15:18:00
Плащане по договор №: 434УОС От дата: 2018-11-30 2021-02-04 14:49:00
Плащане по договор №: 434УОС От дата: 2018-11-30 2021-02-04 15:06:00
Плащане по договор №: 434УОС От дата: 2018-11-30 2021-02-04 15:17:00

<-- Обратно към поръчки