Филтрирай по:

Тип на поръчката:Електронни обществени поръчки след 15.06.2020г

За архив процедури преди 01.10.2014

Информация по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

АОП номер:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на горива за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора по структурни звена“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2016-07-29 11:23:02
№ 20160726OCip706801

Описание:

Доставка на горива за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора по структурни звена“


Документи
25372016291107_Reshenie.pdf
25442016291107_Obyavlenie.pdf
25562016291107_Ukazaniya.pdf
27432016291107_Obrazci.doc

ПубликацияДата
Протокол № 1 2016-09-27 16:30:00
Уведомление за отваряне на цени 2016-10-13 13:15:00
Протокол № 2 2016-10-27 15:50:00
Протокол № 3 2016-10-27 15:50:00
Доклад комисия 2016-10-27 15:50:00
Решение избор изпълнител 2016-10-27 15:50:00
Списък обекти към Договор № 375Р от 06.12.2016г. 2016-12-06 14:30:00
Договор № 375Р от 06.12.2016г. 2016-12-06 14:30:00
Договор № 383УОС от 07.12.2016г. 2016-12-12 14:35:00
Обявление за възложена поръчка 2016-12-22 09:45:00
Обявление за приключил договор № 375Р от 06.12.2016 г 2019-01-10 14:55:00
Обявление за приключил договор № 383УОС от 07.12.2016 г. 2019-01-10 14:55:00
Договор № 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2016-12-06 15:15:00
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-01-19 11:48:03
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-01-25 12:12:50
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-02-03 14:12:30
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-02-21 10:07:07
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-02-21 16:09:25
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-02-24 11:26:49
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-03-09 13:35:47
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-03-13 10:13:19
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-04-05 16:31:31
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-04-05 16:33:11
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-04-05 16:35:54
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-04-07 09:13:06
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-04-07 10:11:25
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-04-07 10:13:00
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-04-13 15:57:53
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-04-25 10:51:00
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-05-09 14:05:10
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-05-12 13:23:00
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-05-12 13:35:32
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-05-12 13:39:22
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-05-12 13:44:57
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-05-12 13:47:47
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-05-16 13:48:24
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-05-16 13:50:11
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-05-16 13:50:46
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-05-16 14:43:58
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-05-16 16:56:00
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-06-06 13:32:33
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-06-07 16:17:35
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-06-12 14:05:54
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-06-20 14:50:45
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-07-11 13:08:50
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-07-11 13:09:41
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-07-13 15:41:09
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-07-13 15:42:59
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-07-14 15:52:35
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-07-20 16:51:48
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-08-03 15:37:47
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-08-03 15:38:20
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-08-03 15:38:52
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-08-04 13:01:52
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-08-04 13:03:13
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-08-04 13:03:57
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-08-04 13:05:26
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-08-04 13:06:12
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-08-18 10:01:38
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-08-25 15:22:15
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-08-25 15:24:17
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-08-25 15:28:54
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-08-25 15:31:58
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-08-25 15:34:48
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-08-25 15:36:39
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-08-25 15:38:01
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-08-25 15:40:46
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-09-07 13:36:41
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-09-08 10:27:31
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-10-02 12:10:44
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-10-02 12:12:56
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-10-02 12:57:08
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-10-04 14:44:20
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-10-04 14:45:14
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-10-05 10:22:38
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-10-10 14:39:31
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-10-16 10:39:16
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-11-03 16:15:36
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-11-06 16:41:01
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-11-07 10:13:44
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-11-15 14:32:39
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-11-23 09:04:17
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-12-06 11:19:40
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-12-06 11:21:39
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-12-06 11:23:59
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-12-06 11:27:04
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-12-06 11:29:44
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-12-07 10:50:31
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-12-07 10:51:03
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-12-07 10:51:34
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-12-11 14:09:22
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-12-11 14:10:29
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-12-20 15:09:50
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-01-02 13:58:30
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-01-05 16:29:21
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-01-05 16:30:13
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-01-08 09:51:19
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-01-10 09:43:49
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-01-15 11:58:34
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-02-07 15:47:15
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-02-08 14:12:48
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-02-14 14:33:02
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-02-16 14:27:19
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-02-16 14:28:35
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-02-16 14:29:10
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-02-16 14:29:39
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-02-16 14:30:29
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-02-16 14:31:02
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-02-16 14:31:37
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-02-16 14:32:17
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-02-16 14:32:46
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-02-16 14:33:18
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-02-16 14:33:41
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-02-16 14:34:12
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-02-16 14:34:42
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-02-20 10:50:08
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-03-06 12:07:06
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-03-12 14:22:09
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-03-21 13:45:34
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-04-05 12:37:56
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-04-13 15:47:34
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-04-16 10:05:25
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-04-16 10:06:52
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-04-16 10:08:15
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-04-20 09:46:50
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-05-02 09:59:41
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-05-10 11:09:09
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-05-15 10:08:43
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-05-15 13:18:32
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-05-15 13:21:23
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-06-07 11:04:40
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-06-07 11:05:24
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-06-07 14:56:49
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-06-12 11:19:36
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-06-14 09:48:29
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-07-05 11:42:15
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-07-05 11:42:53
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-07-05 11:43:26
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-07-05 12:44:54
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-07-05 12:47:00
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-07-05 12:49:27
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-07-05 12:51:34
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-07-05 12:54:36
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-07-05 12:56:14
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-07-11 10:39:18
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-07-11 15:31:04
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-07-19 10:49:48
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-08-15 13:24:08
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-08-16 09:06:07
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-08-17 13:45:13
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-08-20 14:07:31
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-09-04 14:01:42
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-09-04 14:02:24
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-09-19 11:11:02
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-09-20 11:45:59
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-09-28 13:48:44
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-10-08 13:16:04
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-10-08 14:06:55
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-10-09 10:40:36
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-10-09 14:32:40
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-10-10 14:01:24
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-10-10 14:02:00
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-10-10 14:02:28
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-01-12 00:00:00
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-02-10 00:00:00
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-03-09 00:00:00
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-04-06 00:00:00
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-05-11 10:00:00
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-06-07 15:00:00
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-07-11 00:00:00
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-08-03 00:00:00
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-09-07 00:00:00
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-10-11 00:00:00
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-11-09 00:00:00
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2017-12-08 00:00:00
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-01-09 00:00:00
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-02-07 00:00:00
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-03-08 00:00:00
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-04-10 00:00:00
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-05-08 00:00:00
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-06-08 00:00:00
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-07-09 00:00:00
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-08-06 00:00:00
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-09-16 00:00:00
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-10-05 00:00:00
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-10-15 10:36:50
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-11-07 13:34:35
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-11-07 13:35:24
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-11-08 10:42:53
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-11-08 13:18:06
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-11-08 13:46:02
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-11-12 11:04:02
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-11-12 11:05:50
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-11-12 11:06:48
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-11-19 13:46:13
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-11-19 13:56:42
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-11-19 14:30:11
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-11-19 15:16:51
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-11-19 16:11:34
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-11-28 13:56:13
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-12-07 09:48:06
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-12-07 09:51:02
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-12-11 14:44:54
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2018-12-18 09:21:07
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2019-01-03 15:22:01
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2019-01-08 13:03:03
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2019-01-08 13:03:56
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2019-01-08 13:04:36
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2019-01-09 11:33:23
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2019-01-22 11:36:52
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2019-01-22 11:38:30
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2019-01-25 09:19:35
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2019-02-01 13:25:58
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2019-02-04 15:13:24
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2019-02-12 09:26:30
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2019-02-25 14:01:59
Плащане по договор №: 375Р от 06.12.2016г. От дата: 2016-12-06 2019-06-24 10:53:31
Договор № 383УОС от 07.12.2016 г. От дата: 2016-12-07 2016-12-12 15:00:00

<-- Обратно към поръчки