Филтрирай по:

Тип на поръчката:Електронни обществени поръчки след 15.06.2020г

За архив процедури преди 01.10.2014

Информация по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

АОП номер:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Периодична доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2016-09-14 16:18:47
№ 20160909onhB763158

Описание:

Периодична доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора


Документи
20172016141609_Reshenie_2191.pdf
20212016141609_Obyavlenie.pdf
20272016141609_Ukazaniya.pdf
20322016141609_Obrazci.doc
20372016141609_Tehnicheska_specifikaciya.xls
20412016141609_Tablica_cenovo_predlojenie.xls

ПубликацияДата
Протокол № 1 2016-11-07 10:40:00
Уведомление за отваряне на цени 2016-11-16 15:05:00
Протокол № 2 2016-11-30 08:35:00
Протокол № 3 2016-11-30 08:35:00
Доклад на Комисия 2016-11-30 08:40:00
Частично прекратяване 2016-11-30 08:40:00
Решение за избор на изпълнител 2016-11-30 08:40:00
Частично прекратяване 2016-12-23 11:25:00
Договор № 004Р от 04.01.2017 г. 2017-01-05 14:45:00
Приложения към Договор № 004 от 04.01.2017 г. 2017-01-05 14:45:00
Обявление за приключил договор № 004Р от 04.01.2017 г. 2018-02-02 13:35:00
Договор № 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-01-05 14:45:00
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-02-21 09:52:37
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-02-21 09:53:05
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-02-24 11:17:24
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-03-02 11:32:18
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-03-02 11:33:03
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-03-02 11:33:38
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-03-02 11:34:19
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-03-02 11:35:07
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-03-09 12:59:37
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-03-10 09:34:03
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-03-10 09:34:59
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-03-16 10:24:00
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-03-16 10:34:00
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-03-16 10:36:00
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-03-16 10:37:00
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-03-28 12:59:18
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-03-28 13:02:13
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-04-04 15:01:14
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-04-06 15:22:38
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-04-06 15:33:51
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-04-25 10:02:07
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-04-25 10:16:23
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-04-25 10:17:32
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-04-25 10:18:27
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-04-25 10:19:33
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-04-25 10:20:37
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-04-25 10:21:36
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-04-25 10:22:40
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-05-02 14:47:24
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-05-02 14:47:48
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-05-09 13:10:44
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-05-12 13:53:36
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-05-12 14:07:00
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-05-16 12:23:38
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-05-16 12:27:35
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-05-16 12:28:29
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-05-16 12:29:26
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-05-16 12:30:07
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-05-16 12:30:47
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-05-16 12:31:19
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-05-16 12:32:12
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-05-16 12:33:02
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-05-16 12:33:39
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-05-16 12:34:36
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-05-16 12:36:41
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-05-16 12:37:34
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-05-16 12:38:17
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-05-16 12:38:54
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-05-31 14:57:24
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-06-05 15:33:01
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-06-05 15:35:10
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-06-05 15:35:48
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-06-06 11:22:15
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-06-07 14:48:18
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-06-12 11:11:11
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-06-21 10:55:10
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-06-21 10:57:24
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-06-21 10:58:44
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-07-04 14:43:06
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-07-04 14:43:35
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-07-07 11:18:55
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-07-11 13:33:34
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-07-11 13:34:13
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-07-13 14:43:52
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-07-13 14:45:12
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-07-13 14:46:24
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-07-13 14:47:15
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-07-13 14:48:00
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-07-13 14:48:55
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-07-13 14:49:51
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-07-13 14:50:35
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-07-13 14:51:30
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-07-13 14:52:16
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-07-13 14:53:00
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-07-21 11:12:00
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-07-21 11:13:52
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-08-03 15:19:50
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-08-03 15:21:52
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-08-03 15:22:30
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-08-04 11:45:10
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-08-04 11:46:35
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-08-25 16:00:19
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-08-25 16:02:29
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-08-25 16:04:18
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-08-25 16:05:39
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-08-25 16:07:49
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-08-25 16:09:50
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-08-25 16:11:17
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-08-25 16:12:50
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-08-31 14:37:20
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-08-31 14:37:48
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-08-31 14:38:27
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-09-05 15:09:14
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-09-07 10:53:49
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-10-02 14:44:13
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-10-02 14:45:04
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-10-02 14:50:15
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-10-04 15:51:27
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-10-04 15:51:53
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-10-04 15:52:24
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-10-05 10:09:35
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-10-05 10:10:34
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-10-06 16:10:02
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-10-16 10:23:59
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-10-16 10:24:42
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-10-16 10:25:23
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-10-16 15:02:08
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-10-31 16:05:46
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-10-31 16:06:13
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-10-31 16:21:56
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-10-31 16:22:29
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-10-31 16:25:28
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-11-07 09:45:10
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-11-07 09:46:05
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-11-07 09:46:42
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-11-07 09:47:15
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-11-07 09:47:48
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-11-07 13:34:36
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-11-07 13:35:30
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-11-29 11:17:38
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-11-30 08:28:34
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-11-30 16:12:25
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-11-30 16:12:58
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-11-30 16:13:35
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-11-30 16:25:06
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-12-06 10:36:44
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-12-06 10:38:28
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-12-06 10:40:57
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-12-06 10:42:32
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-12-06 10:44:36
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-12-06 10:47:06
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-12-07 10:20:47
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-12-07 10:21:23
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-12-07 10:21:57
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-12-07 10:22:30
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-12-07 10:22:59
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-12-11 13:19:02
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-12-11 13:22:26
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-12-11 13:23:25
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-12-11 13:24:16
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-12-11 13:25:11
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-12-21 09:53:56
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2017-12-21 10:33:11
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2018-01-02 15:58:03
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2018-01-02 15:58:28
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2018-01-02 15:59:01
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2018-01-02 16:02:24
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2018-01-05 15:55:20
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2018-01-05 15:57:17
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2018-01-05 15:58:03
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2018-01-08 10:13:51
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2018-01-08 10:14:52
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2018-01-08 10:15:28
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2018-01-10 10:19:32
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2018-01-15 11:50:15
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2018-01-15 11:53:05
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2018-01-15 11:53:55
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2018-01-15 11:54:45
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2018-01-15 11:55:42
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2018-01-15 11:56:26
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2018-01-15 11:57:07
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2018-04-02 11:19:56
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2018-07-05 11:20:04
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2019-01-08 12:58:48
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2019-01-08 12:59:26
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2019-01-08 12:59:52
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2019-01-08 13:01:06
Плащане по договор №: 004Р от 04.01.2017 г. От дата: 2017-01-04 2019-01-08 13:01:36

<-- Обратно към поръчки