Филтрирай по:

Тип на поръчката:Електронни обществени поръчки след 15.06.2020г

За архив процедури преди 01.10.2014

Информация по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

АОП номер:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Изработка и доставка на печатни материали и на документи по документи Наредба на МОМН (ПМС № 215 / 12.08.2004 г. и ПМС № 16 / 26.01.2009 г.) за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища , за нуждите на структурните звена при Тракийски Университет гр. Стара Загора

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Дата: 2018-06-05 14:45:14
№ 20180605Uzpw1779260

Описание:Документи
52292018051406_Reshenie.pdf
52442018051406_Obyavlenie.pdf
52492018051406_Ukazaniya.pdf
52592018051406_Tehn_spec_OP1_Pril1.xlsx
53022018051406_Tehn_spec_OP2_Pril2.xls
53062018051406_Obrazci_OK.doc
53102018051406_espd-request.zip

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2018-06-21 14:35:00
Протокол № 1 2018-07-11 14:30:00
Уведомление за отваряне на ценови предложения 2018-07-23 15:00:00
Протокол № 2 2018-08-07 14:25:00
Протокол № 3 2018-08-07 14:25:00
Протокол № 4 2018-08-07 14:25:00
Доклад на комисия 2018-08-07 14:25:00
Решение за избор на изпълнител 2018-08-07 14:25:00
Обявление за възложена поръчка 2018-09-28 10:55:00
Обявление за приключил договор 332 2019-10-23 09:00:00
Обявление за приключил договор 333 2019-10-22 09:00:00
Договор № 333Р От дата: 2018-09-19 2018-09-28 11:01:55
Плащане по договор №: 333Р От дата: 2018-09-19 2018-10-08 13:13:00
Плащане по договор №: 333Р От дата: 2018-09-19 2018-10-25 09:27:41
Плащане по договор №: 333Р От дата: 2018-09-19 2018-11-07 13:36:33
Плащане по договор №: 333Р От дата: 2018-09-19 2018-11-08 15:08:20
Плащане по договор №: 333Р От дата: 2018-09-19 2018-11-08 15:08:59
Плащане по договор №: 333Р От дата: 2018-09-19 2018-11-12 14:54:30
Плащане по договор №: 333Р От дата: 2018-09-19 2018-11-12 14:56:31
Плащане по договор №: 333Р От дата: 2018-09-19 2018-11-12 14:57:21
Плащане по договор №: 333Р От дата: 2018-09-19 2018-11-19 14:23:22
Плащане по договор №: 333Р От дата: 2018-09-19 2018-11-28 13:54:43
Плащане по договор №: 333Р От дата: 2018-09-19 2018-11-28 14:21:31
Плащане по договор №: 333Р От дата: 2018-09-19 2018-11-28 14:22:02
Плащане по договор №: 333Р От дата: 2018-09-19 2018-11-28 14:22:26
Плащане по договор №: 333Р От дата: 2018-09-19 2018-11-28 14:22:46
Плащане по договор №: 333Р От дата: 2018-09-19 2018-12-07 15:43:59
Плащане по договор №: 333Р От дата: 2018-09-19 2018-12-07 15:44:49
Плащане по договор №: 333Р От дата: 2018-09-19 2018-12-11 14:47:22
Плащане по договор №: 333Р От дата: 2018-09-19 2018-12-11 14:48:03
Плащане по договор №: 333Р От дата: 2018-09-19 2018-12-11 14:48:36
Плащане по договор №: 333Р От дата: 2018-09-19 2018-12-18 10:48:08
Плащане по договор №: 333Р От дата: 2018-09-19 2018-12-18 10:58:14
Плащане по договор №: 333Р От дата: 2018-09-19 2018-12-19 14:16:15
Плащане по договор №: 333Р От дата: 2018-09-19 2019-01-03 14:32:05
Плащане по договор №: 333Р От дата: 2018-09-19 2019-01-03 14:32:28
Плащане по договор №: 333Р От дата: 2018-09-19 2019-01-03 14:32:54
Плащане по договор №: 333Р От дата: 2018-09-19 2019-01-03 15:51:43
Плащане по договор №: 333Р От дата: 2018-09-19 2019-01-03 15:52:05
Плащане по договор №: 333Р От дата: 2018-09-19 2019-01-03 15:52:31
Плащане по договор №: 333Р От дата: 2018-09-19 2019-01-03 15:53:00
Плащане по договор №: 333Р От дата: 2018-09-19 2019-01-09 11:35:37
Плащане по договор №: 333Р От дата: 2018-09-19 2019-01-22 13:25:42
Плащане по договор №: 333Р От дата: 2018-09-19 2019-02-04 15:16:09
Плащане по договор №: 333Р От дата: 2018-09-19 2019-02-25 13:22:36
Плащане по договор №: 333Р От дата: 2018-09-19 2019-02-25 14:24:09
Плащане по договор №: 333Р От дата: 2018-09-19 2019-02-27 15:20:59
Плащане по договор №: 333Р От дата: 2018-09-19 2019-02-27 15:21:19
Плащане по договор №: 333Р От дата: 2018-09-19 2019-02-27 15:21:43
Плащане по договор №: 333Р От дата: 2018-09-19 2019-02-27 15:22:03
Плащане по договор №: 333Р От дата: 2018-09-19 2019-04-11 11:52:59
Плащане по договор №: 333Р От дата: 2018-09-19 2019-04-11 11:54:37
Плащане по договор №: 333Р От дата: 2018-09-19 2019-04-11 11:55:41
Плащане по договор №: 333Р От дата: 2018-09-19 2019-04-11 11:56:21
Плащане по договор №: 333Р От дата: 2018-09-19 2019-05-14 12:45:15
Плащане по договор №: 333Р От дата: 2018-09-19 2019-05-14 12:46:26
Плащане по договор №: 333Р От дата: 2018-09-19 2019-05-16 14:55:35
Плащане по договор №: 333Р От дата: 2018-09-19 2019-05-16 14:55:55
Плащане по договор №: 333Р От дата: 2018-09-19 2019-05-17 11:22:40
Плащане по договор №: 333Р От дата: 2018-09-19 2019-05-17 11:23:00
Плащане по договор №: 333Р От дата: 2018-09-19 2019-07-16 15:00:35
Плащане по договор №: 333Р От дата: 2018-09-19 2019-07-16 16:12:11
Плащане по договор №: 333Р От дата: 2018-09-19 2019-07-16 16:13:04
Договор № 332Р От дата: 2018-09-19 2018-09-28 11:03:19
Плащане по договор №: 332Р От дата: 2018-09-19 2019-05-16 15:00:04
Плащане по договор №: 332Р От дата: 2018-09-19 2019-05-16 15:00:32
Плащане по договор №: 332Р От дата: 2018-09-19 2019-06-19 10:34:55
Плащане по договор №: 332Р От дата: 2018-09-19 2019-06-26 13:11:46
Плащане по договор №: 332Р От дата: 2018-09-19 2019-07-16 16:26:32
Плащане по договор №: 332Р От дата: 2018-09-19 2020-02-26 15:06:23

<-- Обратно към поръчки